Všechny zdravotní pojišťovny hradí očkování proti pneumokokům rizikovým skupinám dětí

__ADV__Od 1. srpna 2006 hradí již všech devět zdravotních pojišťoven  očkování u rizikových skupin dětí do pěti let konjugovanou vakcínou  proti invazivním pneumokokovým onemocněním.

Pneumokokové infekce se mohou projevit u dětí zápalem plic (pneumonii), život ohrožující meningitidou či septickým onemocněním ( celkovou infekcí organismu)  a rovněž záněty středního ucha (otitidami) a záněty vedlejších dutin (sinusitidami). Pneumokoky se šíří zpravidla při blízkém kontaktu kapénkovou infekcí, přičemž zdrojem mohou být i zdraví jedinci-nosiči. Vyšší výskyt nosičství je přitom v dětských kolektivech. Podle prof. Jandy, vědeckého sekretáře České pediatrické společnosti ČLS JEP „jsou rizikovou skupinou především kojenci, batolata a rovněž starší pacienti.“ „Toto opatření vítáme. Je to celosvětový trend, celoplošně se už nyní očkují děti konjugovanou pneumokokovou vakcínou např. v USA, Nizozemí nebo Finsku, od srpna také v Německu a Velké Británii“,
říká MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. V ČR zatím není očkování konjugovanou vakcínou v celonárodním programu, výše a podmínky hrazení se proto mohou u jednotlivých zdravotních pojišťoven lišit. Nyní většina zdravotních pojišťoven nabízí očkování tzv. rizikové skupině dětí, která zahrnuje

  • děti se závažnými poruchami imunity
  • děti trpící chronickými plicními onemocněními
  • děti trpící opakujícími se záněty středního ucha s frekvencí více než 4x za rok
  • děti po transplantacích
  • děti, kterým se nevyvinula nebo nefunguje slezina
  • děti s kochleárními implantáty.

Rodiče dětí ohrožených komplikacemi zdravotního stavu v důsledku pneumokokové infekce by se o očkování měli informovat u svého registrujícího dětského lékaře a o podmínkách úhrady u své zdravotní pojišťovny.

Kontakt:

PhDr. Marcela Svěráková, Česká společnost podpory zdraví

[email protected]

224 962 959

Témata: