Všeobecná zdravotní pojišťovna umí hradit individuální léčbu

Každého z nás může postihnout onemocnění, jehož léčba je zdlouhavá a velmi nákladná, ať už jde o onkologické nemoci, nemoci srdce nebo krve. Může se stát i to, že onemocníme vzácnou nemocí, na kterou současná medicína zatím hledá účinnou léčbu. V těchto případech se mohou účty za léčbu snadno vyšplhat do řádů milionů korun. Je vůbec šance, že tuto péči vaše zdravotní pojišťovna proplatí?  

Všeobecná zdravotní  pojišťovna jako první zdravotní pojišťovna v ČR podnikla již v roce 2006 klíčové kroky, díky kterým je nákladná léčba nejtěžších onemocnění v České republice dostupná těm pacientům, kteří ji potřebují. VZP začala totiž s odbornými společnostmi, zastupujícími jednotlivé lékařské obory, jako jsou například revmatologie, onkologie, hematoonkologie, neurologie a další, uzavírat individuální dohody, které úhradu nákladné péče pro definované skupiny pacientů a definované diagnózy garantují. Tyto smlouvy zároveň umožňují sledovat úspěšnost hrazené léčby a zabraňují tomu, aby nemocnice přidělené peníze používaly na něco jiného. Dohody zajišťují, že pacienti dostanou právě takovou léčbu, kterou potřebují, a za cenu odpovídající individuálním nákladům a kvalitě léčení.

A kolik vlastně léčba pacientů zdravotní pojišťovnu stojí?
 

 • preventivní prohlídka u praktického lékaře 417 Kč
 • přirozený vaginální porod 12 000 Kč, péče o novorozence cca 6 000 Kč, avšak za porod císařským řezem je to zhruba dvakrát tolik.
 • operace slepého střeva 23 000 Kč
 • operace kolenního kloubu cca 100 000 Kč
 • jednodenní pobyt na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) cca 22 000 až  30 000 Kč, a to bez speciálních léků.

To je pouze několik čísel pro představu, kolik za léčení svých pojištěnců VZP platí.   

Závažnější onemocnění jsou samozřejmě výrazně dražší

 • léčba rakoviny děložního čípku od 120 000 do 220 000 Kč, přesná cena léčby záleží na diagnóze, věku pacientky, průběhu nemoci a dalších faktorech
 • léčba leukémie přijde na jeden milion korun ročně, ale podle druhu nemoci a léčby se může lišit až v řádu milionů
 • roční náklady biologické léčby revmatoidní artritidy jsou téměř půl milionu korun na jednoho pacienta. VZP uhradí ročně za biologickou léčbu revmatických onemocnění až čtvrt miliardy korun.
 • v případě roztroušené sklerózy platí VZP za léčbu téměř 3 tisíc pacientů ročně 900 milionů korun. Mezi pacienty jsou i děti školního věku a mladí lidé. Díky současné úrovni zdravotní péče o tyto pacienty může velká část z nich žít normální život a pracovat. Řada žen se díky úspěšné léčbě stala i matkami. Ti, kteří jsou v částečném nebo plném invalidním důchodu, jsou pak většinou téměř nebo zcela soběstační.

Léčba vzácných onemocnění je ještě nákladnější

V současnosti je známo sedm tisíc diagnóz těchto chorob, z nichž zhruba 80 % je genetického původu. Uvádí se, že vzácnými onemocněními trpí asi 30 milionů obyvatel Evropské unie. Většina lékařů se v běžné praxi se vzácnými chorobami nesetká, respektive při stanovování diagnóz na ně takřka ani nepomyslí. Je tedy charakteristické, že značné části pacientů, odhady hovoří o padesáti procentech, se odpovídající terapeutické péče dostává až ve vyšším stadiu choroby. O to vyšší jsou pak náklady na léčbu.

 • léčba akromegalie, tedy nemoci způsobené nadprodukcí růstového hormonu, stojí ročně VZP jeden milion korun za každého pacienta
 • u chronické obstrukční plicní nemoci, jejíž příčinou je vrozený deficit  alfa-1-antitrypsinu, který je nutno nahradit, je tato částka takřka dvojnásobná

VZP má vypracován systém úhrady pro specifická onemocnění, která vyžadují zvláštní přístup. Základním atributem tohoto systému je, že financování jde za konkrétním pacientem. Do tohoto programu patří jak léčba vzácných chorob, tak péče poskytovaná specializovanými centry u vybraných onemocnění. Tato péče stála VZP v roce 2008  cca 4 miliardy Kč.

Zdravotní pojišťovny, v čele s VZP, odborné společnosti i Ministerstvo zdravotnictví podnikají takové kroky, aby byla moderní léčba drahých onemocnění vyžadujících individuální přístup a specializovanou léčbu dostupná všem pojištěncům. Důležitým aspektem je také to, že nákladná péče je u nás hrazena ze základního fondu zdravotního pojištění a (na rozdíl od některých jiných států) není plánován vznik zvláštních fondů pro tento účel.