Výběr antikoncepce

Výběr antikoncepce - obrázek
Výběr antikoncepce - obrázek

Při výběru antikoncepční metody je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, aby její použití bylo pro konkrétní  ženu co nejvýhodnější. Každá žena by se měla nejprve sama informovat o možnostech nabídky a pak by se měla poradit se svým lékařem. Ženský lékař posoudí její požadavek a každé ženě by měl zcela individuálně poskytnout odbornou radu a doporučení.

Při výběru antikoncepce je nutné posoudit:

1. Spolehlivost metody

 • Spolehlivost účinnosti antikoncepční metody je dnes běžně hodnocena způsobem podle Pearlové (Pearl index neboli PI), což je číslo, které udává počet nechtěných těhotenství na "100 ženských roků". Tzn. kolik by otěhotnělo žen, kdyby jich 100 používalo celý rok jednu konkrétní metodu.
 • Ke spolehlivosti  je nutno dodat, že je vždy nutné dodržovat všechny podmínky, které ta či ona metoda vyžaduje, v případě firemně dodávaných přípravků bývají podmínky obvykle přiloženy v letáčku, a to vždy v každém balení a v českém jazyce.

2. Bezpečnost antikoncepční metody

 • Antikoncepční metody jsou hodnoceny  nejen podle spolehlivosti,  ale i podle výskytu nežádoucích účinků na organismus. V tomto případě vám vždy poskytne cenné informace váš lékař. Ženy bývají často vystrašené po přečtení příbalového letáčku. Není divu, neboť se dočítají všechny možné, dokonce i velmi kuriózní nežádoucí účinky. Farmaceutické firmy se tím právně jistí proti eventuálním stížnostem a soudním procesům.

3. Aplikační komfort

 • Čím je použití jednodušší, tím je metoda pochopitelně u žen oblíbenější. Ale například ženě s velmi nízkým intelektem lékař nemůže předepsat hormonální tabletovou antikoncepci, protože není záruka, že by žena respektovala příslušná doporučení.

4. Některé vedlejší účinky

 • mohou být dokonce pozitivní, pro zdraví ženy prospěšné, a proto bývají někdy lékařem předepisovány ze zdravotních důvodů. Tyto účinky budou zmíněny při dalším představování jednotlivých  metod.

5. Prožitek z pohlavního styku

 • K čemu by ženě sloužila antikoncepce, třeba až se 100% účinností, kdyby jí nebo jejímu partnerovi znepříjemňovala prožitek z pohlavního styku?

6. Psychické zábrany

 • Některé metody nelze použít pro psychické zábrany ženy nebo jejího partnera, někdy se tak stává například při používání kondomu. Jsou ženy, které sice na jedné straně striktně odmítají další dítě a jejich věk již slabě překročil i čtyřicítku, a přesto odmítají laparoskopickou sterilizaci, i když se její spolehlivost blíží 100 % a je bez vedlejších účinků na zdraví ženy.

7. Náboženské postoje

 • Je nutno přijmout i názor žen, které z důvodů svého náboženského přesvědčení odmítají jakoukoliv antikoncepční metodu. Pak je třeba spoléhat se pouze na metody přirozeného plánování rodičovství.

8. Lékařské kontroly

 • Některé metody vyžadují častější lékařské kontroly. I z tohoto důvodu někdy ženy volí metodu, u které potřeba pravidelných preventivních prohlídek odpadá.

9. Plánování dalšího  těhotenství

 • Jiná metoda je vhodná pro ženu, která je bezdětná a je rozhodnuta plánovat v dohledné době těhotenství, a jiná antikoncepce bude vhodnější pro ženu, která si dítě již nepřeje.

10. Věk

 • Antikoncepce u teenagerů vyžaduje obvykle jinou taktiku než u dospělých a psychicky zralých partnerů.

11. Četnost pohlavních styků

 • Pro ženy, které mají pohlavní styk ojediněle,  lze bezpečně  využít jednorázovou hormonální  antikoncepci, na druhé straně u žen s častou pohlavní aktivitou je vhodné doporučit trvalou antikoncepci  (hormonální,  nitroděložní  tělísko).

12. Promiskuitní způsob  života

 • U žen, které vedou promiskuitní způsob života, je lépe doporučit kombinaci antikoncepčních metod s používáním kondomu, který omezuje přenos pohlavních chorob.

13. Zdravotní stav ženy

 • Jsou choroby, které ženě předem nedovolují užívání některé antikoncepce.
 • Hormonální  antikoncepci  nelze použít např. u žen s některou  chorobou  srdce, u ženy s opakovanými záněty gynekologických orgánů je nevhodné zavádět nitroděložní tělísko.

14. Cena  antikoncepčního preparátu

 • Finanční náklady na hrazení metody mohou být pro některou  ženu limitujícím faktorem.

 

Spolehlivost nejpoužívanějších antikoncepčních metod:

Druh antikoncepce

Riziko otěhotnění v procentech (%)

Nechráněný  styk

80–90

Přerušovaná soulož

16–23

Kondom

4–14

Tablety (pouze s jedním hormonem  – gestagenem)

0,1–2,6

Vaginální globule nebo krém

0,68–2,8

Hormony (jiné než tablety – injekce, implantáty, náplasti ap.)

0–1

Nitroděložní  tělísko

1,5–5,0

Nitroděložní  tělísko s hormonem

0,02–0,2

Tablety (s kombinací hormonů  estrogen/gestagen)

0,1–0,4

Sterilizace ženy

0–0,5

Sterilizace muže

0–0,5

 

Autor:doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015