Výhody pro rodiny 2015 4. díl

Výhody pro rodiny 2015 4. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 4. díl - obrázek

Novou daňovou slevu za školku využijete už letos. A to až 8500 Kč.

Novou daňovou slevu za školku využijete už letos. Až 8500 Kč. Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsícní minimální mzdy. Pro letošní rok jde tedy o 8500 korun.

 

 

Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Novou daňovou slevu až do výše 8500 korun ročně lze využít už pro příjmy za rok 2014.

O novince, kterou obsahuje zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, informoval online deník Aktuálně.cz už v červnu. Kvůli sporům o takzvané lesní školky však museli poslanci zákon nakonec schvalovat třikrát poté, co jej vetoval nejdříve Senát a poté prezident republiky. Nyní vyšel ve Sbírce zákonů a je definitivně platný. Ze zákona přitom výslovně vyplývá, že slevu lze uplatnit už za celý rok 2014.

Sleva za umístění dítěte umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky nebo obdobného zařízení. Případných poplatků na základní škole se už sleva netýká.

Jen "školné", ne jídlo nebo doprava

Stejně tak se od daně nebude odečítat například stravné nebo náklady na dopravu. "Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze připodobnit ke školnému. Do výdajů za umístění dítěte tak nelze zahrnout výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování," vysvětlil online deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka.

Restaurace nesmí paušálně zakázat vstup dětí. Pokuta platí

Restaurace nesmí paušálně zakázat vstup dětí. Pokuta platí

Nejvyšší správní soud rozhodl o pokutě ve výši 10 tisíc korun, kterou provozovateli restaurace uložila Česká obchodní inspekce.

ČÍST DÁLE

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro letošní rok jde tedy o 8500 korun, pro příští rok o 9200 korun.

Dosavadní "daňovou slevu na vyživované dítě" tato novinka nijak neruší ani neomezuje.

 

Novinka má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv „jen“ ze základu daně. Stejně jako stávající „slevu na dítě“ ji bude moci využít vždy jen jeden z rodičů. Má jít přitom o roční slevu, kterou by si lidé mohli uplatnit až po skončení kalendářního roku, nikoliv průběžně v každém měsíci, jako je tomu u dosavadního daňového zvýhodnění na dítě.

Na rozdíl od standardní slevy na dítě nepočítá nová sleva za umístění dítěte s takzvaným bonusem. Lidé si ji budou moci odečítat z daní, ale pokud je jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou. U dosavadní slevy na dítě přitom mohou nevyužitou část slevy dostat ve formě bonusu jako peníze „navíc“ od státu.

Zrušte bonus na dítě. Finanční správa chce skončit s podvody

Zrušte bonus na dítě. Finanční správa chce skončit s podvody

Generální finanční ředitelství oficiálně přiznává, že nedokáže zamezit ani dvojímu uplatnění daňové slevy na poplatníka nebo na dítě.

ČÍST DÁLE

Oproti dosavadní „slevě na dítě" ji nebudou moci uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).

I pro OSVČ

Zákon nepočítá s omezením této nové slevy pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné, pokud současně uplatňují takzvaný výdajový paušál.

Slevu však nemůže využít podnikatel, který si výdaje za předškolní zařízení uplatní ve svých „obecných“ daňových nákladech, tedy ve výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle paragrafu 24 zákona o daních z příjmů.

Stát vydělá na rodičích v práci

V čem bude chystaná novinka pro státní rozpočet výhodná, jestliže rodičům umožní, aby si snížili daně o další tisíce korun ročně navíc proti současnému stavu?

Díky výhodnějším podmínkám pro péči o předškolní děti by se rodiče mohli rychleji vrátit do práce - z vyššího příjmu tak mohou nakonec státu odvést vyšší daně i pojistné než dosud. Stát by měl ušetřit i v případě, že rodič díky slevám stejně nezaplatí žádné daně - nebude mu totiž muset vyplácet sociální dávky.

Návrh nicméně neomezuje uplatnění daňové slevy tím, že se rodič musí „vrátit" do zaměstnání nebo obnovit podnikání. Dosáhne na ni i ten, kdo práci kvůli malému dítěti ani neomezil, obvykle tedy otec dítěte.

A i kdyby novinka nevedla k rychlejšímu návratu matek do zaměstnání, očekává stát i další přínosy. V praxi jde zejména o rozvoj služeb péče o děti, tedy výraznější vstup „soukromníků“ do tohoto oboru. Z dlouhodobého pohledu je pro stát výhodná i podpora porodnosti a výchovy dětí jako budoucích daňových poplatníků - živitelů stárnoucí populace.

Změny pro rodiče, OSVČ i důchodce. Daňový balíček schválen

Změny pro rodiče, OSVČ i důchodce. Daňový balíček schválen

Podrobný přehled: Změny v daních z příjmů fyzických osob od roku 2015 podepsal prezident.

ČÍST DÁLE

Zelená pro dětské skupiny

Na straně zaměstnavatelů a dalších subjektů budou daňově uznatelné výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (typicky takzvané firemní školky) nebo i příspěvek jinému subjektu, pokud zajišťuje provoz takového zařízení pro jejich zaměstnance.

Daňově zvýhodněná mají být od letošního roku u zaměstnavatelů také nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku.

Zavedení daňových výhod je součástí zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tyto skupiny mají být alternativou přeplněným mateřským školám. Provozovatel musí zajistit vhodné prostory, personál (bezúhonný a odborně způsobilý), připravit plán výchovy a péče. Obecně jsou však požadavky na dětskou skupinu mírnější než u mateřských škol.

 

Na poslední chvíli

Přechodné ustanovení zákona uvádí, že „pokud jeho účinnost nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období“.

Zákon přitom začal být účinný na konci listopadu, takže přestože do konce roku zbyl jediný měsíc, rodiče si budou moci uplatnit výdaje za celý letošní rok (do výše 8500 korun na každé dítě).

Definitivní potvrzení přineslo až zveřejnění ve Sbírce zákonů. Po opakovaném přehlasování veta totiž poslanci ani ministerstvo práce a sociálních věcí nedokázali přesně říci, kdy začne být zákon účinný. Zatímco někteří hovořili o odložení na 1. leden 2015, podle jiných se původně plánovaná účinnost nezměnila.

Z vyhlášeného znění zákona a doprovodného usnesení sněmovny nyní skutečně vyplývá, že navzdory zpoždění poslanci ponechali v textu původní účinnost od 1. září 2014. A protože zákon přijatý až v listopadu nemůže působit retroaktivně, začne být účinný 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy na konci listopadu. Online deníku Aktuálně.cz to potvrdil i expert na ústavní právo Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

"Retroaktivita" samotné daňové slevy je přípustná, protože jde o změnu ve prospěch poplatníků.

 

Zdroj: MPSV a MF