Výhody pro rodiny 2015 6. díl

Výhody pro rodiny 2015 6. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 6. díl - obrázek

Další z výhod pro rodiny v novém roce

Odpočet u hypoték zůstane zachován

Pro rok 2015 zůstává nakonec zachován maximální odpočet úroků u hypotečních úvěrů na hranici 300 tisíc korun. K původně plánovanému snížení daňového odpočtu u zaplacených úroků z úvěru na bydlení na 80 tisíc korun tedy nedošlo. Za rok 2015 si tak bude možné snížit daňovou povinnost až o 45 tisíc korun.

„Zachování daňových odpočtů úroků z úvěru znamená během splácení hypotečního úvěru daňovou úsporu v řádech desetitisíců korun,“ poznamenala Ivanco.

Za rok 2015 bude i nadále možné snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, a to i přesto, že původní návrhy počítaly s odstraněním této nezdanitelné položky. Maximálně si lze snížit daňový základ o zaplacené příspěvky, o tři tisíce korun za rok.

 

Zvýšení limitu u přivýdělku

Řada zaměstnanců si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Ta je pro ně tudíž vedlejším zdrojem příjmů, neboť hlavní činností zůstává zaměstnání. Protože zaměstnanci již platí pojistné na sociální zabezpečení ze své hrubé mzdy, nemusejí z hrubého zisku do určitého limitu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění.

Za celý rok 2014 se neplatí sociální pojištění z vedlejší činnosti do hrubého zisku 62 261 korun (příjem minus výdaje). Pro celý rok 2015 se tento limit zvyšuje na částku 63 865 korun ročního hrubého zisku. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti jen po část roku se limit poměrně snižuje.

 

Zdroj: MPSV