Vyšetření neplodnosti

Úvodem je nutno poznamenat, že nemá smysl provádět vyšetření u dvojic, které se ještě o otěhotnění ani nepokusily. Normální výsledek všech vyšetření nikdy nezajistí, že žena úspěšně otěhotní a donosí plod.

Vyšetření neplodného páru vychází z fyziologie rozmnožování. Je proto zapotřebí zjistit, zda jsou u obou přítomny pohlavní buňky a zda se mohou spojit, zda může dojít k oplození. Zaměřujeme se proto na 3 oblasti:
1. stanovení ovulace
2. vyšetření spermiogramu
3. vyšetření průchodnosti vejcovodů

Celé vyšetření lze provést během jednoho až dvou menstruačních cyklů.
Skládá se především z:
1. odběru krve na hormonální vyšetření
2. ultrazvukové folikulometrie
3. zhodnocení spermiogramu
4. laparoskopie s vyšetřením průchodnosti vejcovodů

Ad 1. Hormonální vyšetření z krve nám dává informaci o celkové hormonální situaci ženy, o tom, zda zraje vyjíčko, případně, kde je příčina jeho nedozrávání.

Ad 2. Ultrazvuková folikulometrie se provádí tenkou sondou, která se zavádí do pochvy. Umožňuje tak maximální přiblížení vyšetřujícího nástroje k orgánům, které nás zajímají, tedy především děloze a vaječníkům.
Umožňuje přesné posouzení jejich velikosti a struktury a změn, které na nich probíhají během menstruačního cyklu. Především sledujeme růst folikulu, drobné cystičky, která v sobě skrývá zrající oocyt. Můžeme tak s poměrně velkou přesností stanovit, kdy dojde k ovulaci.

Ad 3. Vyšetření spermiogramu je vhodné provést už při první návštěvě ve specializované ambulanci. Údaje o dřívějších otěhotněních této či jiné partnerky jsou sice cenné, nicméně vyšetření nenahradí. Odběr spermatu se provádí masturbací v oddělené místnosti, v případě potřeby může být přítomna partnerka. Doporučuje se sexuální abstinence, jež by měla trvat minimálně tři a maximálně pět dní. Po odběru se vzorek nechá 20 minut zkapalnět při teplotě 37 °C a poté se prohlíží v počítací komůrce.
Je třeba zdůraznit, že ve varlatech se vytvářejí stále nové a nové spermie. Plodnost muže rozhodně tedy nelze hodnotit na základě jednoho vzorku, zvláště odchyluje-li se od normy. Je nutné vyšetření opakovat, někdy několikrát, a teprve poté je možno se odpovědně vyjádřit a stanovit vhodný léčebný postup.

Ad 4. Laparoskopie je na rozdíl od předchozích vyšetření zákrokem chirurgickým. Neprovádí se proto v úplně všech případech, ale tam, kde je velká pravděpodobnost patologického nálezu. Jsou to především ženy s chronickou pánevní bolestí, prodělanými zánětlivými procesy či operacemi v malé pánvi. V celkové narkóze se provede malý řez v oblasti pupku, kterým se do dutiny břišní zavádí kovový tubus s optikou. Ten umožňuje prohlédnout všechny orgány, především ale dělohu, vaječníky a vejcovody. Menšími pomocnými vpichy lze do dutiny pánevní zavést i jemné nástroje, kterými na nich provádíme nutné operační zákroky. Do dutiny děložní je navíc vstříknut barevný roztok, takže můžeme pozorovat, jak prochází vejcovody.

MUDr. Dana Koryntová CSc.

Odborný článek