Vyšetření ultrazvukem

Málokterá diagnostická metoda dosáhla zejména v porodnictví takového rozmachu jako ultrazvukové vyšetření. V těhotenství je v současné době v České republice prováděn dvoustupňový screening těhotných.

První ultrazvukové vyšetření se provádí v 18.–20. týdnu těhotenství, je zaměřené na:
- určení počtu plodů
– přesné změření jednotlivých částí plodu a výpočet jeho stáří a hmotnosti
– sledování srdeční činnosti plodu
– určení množství plodové vody
– určení uložení placenty

Druhé ultrazvukové vyšetření se provádí ve 30.–32. týdnu těhotenství a je zaměřené především na:
– určení polohy plodu
– přesné změření jednotlivých částí plodu a srovnání s předchozím vyšetřením umožní určit vývoj plodu, včetně jeho hmotnosti
– určení množství plodové vody
– pozorování pohybové aktivity plodu
– posouzení stavu placenty

Poslech srdečních ozev plodu

Lékař nebo porodní asistentka pravidelně, při každé návštěvě těhotné v poradně, kontrolují, monitorují, činnost srdíčka plodu. Proč tak vlastně činí?

Plod je do svého porodu pečlivě ukryt v lůně své matky. Je-li matka zdravá, žije-li ve zdravém prostředí, pak je její břicho nejdokonalejší ochranou dítěte před zevním světem. Ochrana je natolik dokonalá, že o sobě dítě dává vědět pouze svým růstem, pohyby a pokud posloucháme přes břišní stěny, tak slyšíme i tlukot jeho srdce. Pokud odmyslíme vyšetření ultrazvukem, je dítě do posledního okamžiku ukryto před našimi zraky.

Člověk se postupem doby naučil na základě těchto velmi jednoduchých známek (růst, pohyby a ozvy srdce plodu) pozorovat a hodnotit vývoj dítěte v děloze matky.

Tlukot srdce plodu je velmi cenným ukazatelem, zdali je dítě v pořádku nebo nikoliv.

Kontrolu srdeční činnosti plodu je možno v těhotenství provádět pouze přes stěnu břišní matky, a trojím možným způsobem:
– naslouchátkem (stetoskopem porodních asistentek, lékařským fonendoskopem nebo dnes často používaným elektronickým detektorem)
– speciálním přístrojem, který se nazývá kardiotokograf, který zvukově i graficky registruje nejen každý úder srdíčka plodu, nýbrž i stahy děložní svaloviny.
- ultrazvukovým přístrojem

Klasický „babský“ dřevěný nebo kovový stetoskop byl v dnešní době vytlačen elektronickými přístroji, které umožňují přesnější akustické i optické sledování dítěte, a to nejen lékaři nebo porodní asistence (jako tomu bylo právě v případě stetoskopu) ale i matce.

Poslech srdečních ozev plodu v těhotenství slouží k posouzení kvality jeho zdraví, pomáhá včas odhalit problémy, které těhotná jinak vůbec nemusí pociťovat, zejména kvalitu činnosti placenty, je-li dostatečná nebo nedostatečná.

 

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek