Význam kyseliny listové a nenasycených mastných kyselin v těhotenství

Význam kyseliny listové a nenasycených mastných kyselin v těhotenství - obrázek
Význam kyseliny listové a nenasycených mastných kyselin v těhotenství - obrázek

Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamín ze skupiny B-komplexu. Je nezbytná pro syntézu nukleových kyselin v buněčném jádře, při krvetvorbě a zvláštní význam má pro normální růst a vývoj plodu. Přirozeně je obsažena především v listové zelenině (špenát, brokolice, růžičková kapusta apod.). Dobrými zdroji jsou i kvasnice a z živočišných produktů játra. Vařením se jí však zničí až 95 %.  V těhotenství se její potřeba zvyšuje. Před otěhotněním je doporučený denní příjem tohoto vitamínu přibližně 0,2 mg denně, v těhotenství je vhodné užívat vyšší dávky, přibližně dvoj- až trojnásobné, tj. 0,4 – 0,6 mg denně. Uvedené dávky lze dosáhnout jen významně vyšším přívodem uvedených potravin.

Ani násobně vyšší příjem, např.ve formě tablet, však na druhé straně není pro lidské tělo či plod toxický, nadbytečné množství se vyloučí močí. Zatímco v období mimo těhotenství je potřeba tohoto vitamínu relativně dostatečně pokryta jejím přísunem v potravě, v těhotenství je její dodávka běžnými potravinami – především pro zdárný vývoj těhotenství – nedostačující. Jak se ukazuje, uvedené platí ještě v období plánování početí. Její nedostatečný přívod může s sebou nést všechny níže uvedené souvislosti, tj.např. riziko vzniku vývojových vad .

Je prokázáno, že užívá-li žena kyselinu listovou více jak rok, má  významně nižší  pravděpodobnost vzniku předčasného porodu (samozřejmě, pokračuje-li v užívání dále v těhotenství).  Přesný mechanismus, jakým způsobem k tomu dochází, není znám. Bohužel, při kratším než ročním užívání  před početím užitek stran předčasného porodu  není prokázán. Pakliže žena otěhotní, její užívání od počátku těhotenství vede dále ke snížení rizika vrozených vad neurální trubice, a pravděpodobně i vad urogenitálního traktu, srdce  a  rozštěpových vad břišní stěny.

Pokud bychom měli hodnotit délku užívání před početím stran snížení rizika  uvedených vrozených vad, zatím není přesně známa „ideální“ doba, ale lze předpokládat, že se bude jednat o měsíce a v těhotenství je pak vhodné pokračovat minimálně do úrovně prvního trimestru, není však na překážku pokračovat až do období porodu. Potud údaje, které dosud známe  o vztahu užívání kyseliny listové k těhotenství. vice se dočtete zde

autor: MUDr. Michal Koucký