Zachraňte lázně Kyselka

Zachraňte lázně Kyselka - obrázek
Zachraňte lázně Kyselka - obrázek

ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
spustila iniciativu na
ZÁCHRANU LÁZNÍ KYSELKA
kdysi jedněch z nejmalebnějších lázní v Evropě,
které se nacházejí v krásném údolí řeky Ohře, necelých 11 km od Karlových Varů,
kde ještě v roce 1998 fungovalo dětské sanatorium.


Plně se ztotožňujeme s názorem Otakara Motejla, prvního veřejného ochránce práv ČR, který ve své zprávě z října 2006, zabývající se devastací Kyselky, uvedl:    


Stav památkově chráněných objektů v Kyselce je smutným dokladem toho,
jak mohou dopadnout památkově chráněné stavby,
přidá-li se k nečinnosti vlastníka i nečinnost státu a jeho orgánů.


Pokud chcete těmto zkoušeným lázním pomoci, prohlédněte si stránky
Zachraňte lázně Kyselka
a případně zde podepište elektronickou petici za jejich záchranu.