Zaposlouchejte se do líbezných tónů v Českém muzeu hudby!

Zaposlouchejte se do líbezných tónů v Českém muzeu hudby! - obrázek
Zaposlouchejte se do líbezných tónů v Českém muzeu hudby! - obrázek

Při víkendové procházce po pražské Malé Straně byste neměli vynechat návštěvu bývalého barokního kostela sv. Máří Magdaleny, ve kterém v současné době sídlí jeden z objektů Národního muzea, a sice České muzeum hudby. Každý, kdo vstoupí je zasažen mohutností dvorany i zvláštním kouzlem, které tu proměny věků zanechaly. Kostel byl po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován a sloužil mimo jiné také jako pošta, četnická kasárna a archiv.

Ve svých fondech muzeum uchovává na 700 000 dokladů hudební historie. Nejrozsáhlejší je notový archiv a fonotéka. Pozoruhodné však jsou i sbírky nenotových rukopisů, ikonografie, tiskové dokumentace, pozůstalostí, knihovny a hudebních nástrojů.

Velký soubor z hudební sbírky mohou návštěvníci vidět ve stálé expozici Člověk – nástroj – hudba, která představuje hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou.
Projdete historií a poznáte jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo. Pro zájemce jsou k dispozici i sluchátka pro špičkový poslech originálních nahrávek na vystavené historické hudební nástroje. Dětské návštěvníky provede expozicí publikace s kvízem jen pro ně.

 

Stálou expozici pravidelně doplňují tematické výstavy, koncerty a další hudební akce.

 

Více naleznete na www.nm.cz.

 

 

 

Národní muzeum – České muzeum hudby: Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1, otevírací doba: denně kromě úterý 10.00-18.00 hodin, vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let zdarma.