Změnu zdravotní pojišťovny si dobře promyslete

Kniha o těhotenství a dítětiV České republice existuje ze zákona povinné všeobecné zdravotní pojištění. Máme na výběr celkem deset zdravotních pojišťoven a jednou za 12 měsíců můžeme provést změnu a přejít k jiné. Kdy a jak takovou změnu učinit?

Možnosti konkurence mezi zdravotními pojišťovnami, které působí na českém trhu, jsou omezené. Přesto se snaží všechny pojišťovny různými benefity, programy a nabídkami přilákat nové pojištěnce z řad klientů jiných zdravotních pojišťoven. Pozor ale, abyste se nenechali nachytat a neuvěřili planým slibům! Než se rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat z nejrůznějších výhod konkurenčních zdravotních pojišťoven, zamyslete se nad několika základními otázkami. Opravdu se mi vyplatí taková změna? Jak širokou má vybraná zdravotní pojišťovna síť smluvních lékařů? Mají lékaři, kteří mě ošetřují, smlouvu s touto pojišťovnou? Je v okolí mého bydliště dostupná její pobočka? Hradí tato zdravotní pojišťovna i tu nejmodernější péči a nákladné operace? A nezapomeňte! Jakmile tato změna proběhne, po celý jeden rok není možné se vrátit k původní pojišťovně.

 

Jak na změnu zdravotní pojišťovny?

Ze zákona můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou 12 měsíců, a to kdykoliv, avšak s tím, že změna se v centrální databázi pojištěnců zrealizuje vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí (tedy 1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října). Po registraci u nové zdravotní pojišťovny provede sama tato pojišťovna vaše odhlášení u původní pojišťovny. Je důležité nahlásit změnu zdravotní pojišťovny do osmi dní zaměstnavateli, aby bylo správně odvedeno zdravotní pojištění ze mzdy. Rovněž nesmíte zapomenout nahlásit tuto změnu všem lékařům, které navštěvujete. Jedná se nejen o praktického lékaře, stomatologa, gynekologa, ale i o všechny lékaře specialisty.

Měli byste vědět, že každá zdravotní pojišťovna má jinak širokou síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, často třeba jen regionální. Proto se raději zeptejte předem svého lékaře, zda má s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Kvůli neuvážené změně zdravotní pojišťovny byste museli buď změnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu neakutní péči, kterou vám váš dosavadní lékař poskytne. 

Chcete-li být zcela bez starostí, zvolte Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Nabízí totiž nejširší síť smluvních lékařů a zdravotnických zařízení – smluvní vztah s VZP má více než 24 tisíc zdravotnických subjektů na celém území České republiky.

Jak postupovat, když  si změnu pojišťovny rozmyslíte?

Pokud datum přeregistrace (vždy první kalendářní den ve čtvrtletí) ještě neproběhlo, lze registraci u nové zdravotní pojišťovny před tímto datem zrušit. Změnu svého rozhodnutí je pojištěnec povinen sdělit té zdravotní pojišťovně, ke které se nově hlásil. Pokud toto řádně oznámí, zůstává pojištěncem své původní zdravotní pojišťovny. Zmeškáte-li toto datum, je „náprava“ mnohem komplikovanější a prakticky se již nedá k původní pojišťovně vrátit – resp. ano, ale až po uplynutí jednoho roku. Pokud nová zdravotní pojišťovna nechce respektovat změnu vašeho rozhodnutí, je třeba o situaci neprodleně informovat svoji stávající zdravotní pojišťovnu. 

Jak je zřejmé, náprava neuvážené volby zdravotní pojišťovny není jednoduchá, proto si předem vše velice dobře rozmyslete. Nenechte se omámit vidinou stokorunových výhod. Nepromyšleným a neuváženým krokem můžete totiž přijít nejen o tisíce, ale hlavně o zajištění péče o své zdraví! Chcete-li mít jistotu té nejlepší volby, je tu Všeobecná zdravotní pojišťovna. VZP hradí i ty nejnáročnější lékařské výkony a v případě nemožnosti zajistit potřebné léčení v České republice je schopna vyjednat adekvátní péči v zahraničí. Ročně hradí zdravotní péči svým klientům v celkovém objemu přesahujícím 113 miliard korun.

Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence?

Novorozené dítě musíte do osmi dnů od narození přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je vždy pojištěno u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna jeho matka. Dítě může přihlásit do registru pojištěnců zákonný zástupce dítěte – stačí doložit jeho rodný list, jméno, příjmení a rodné číslo matky. Oznámení o narození dítěte můžete provést osobně i písemně.

Opět pečlivě  zvažte, zda jste v tomto případě jako matka dítěte pojištěna u vhodné zdravotní pojišťovny, která bude schopna zajistit vašemu děťátku péči, jakou si určitě zaslouží. A jde zde nejen o kvalitu, ale také dostupnost této péče, protože není jistě příjemné cestovat s malým miminkem zbytečně daleko, aby ho mohl vyšetřit potřebný lékař-specialista. Všeobecná zdravotní pojišťovna vzhledem k nejrozsáhlejší síti smluvních lékařů může zajistit velmi dobrou dostupnost zdravotní péče. Také díky silnému expertnímu zázemí a úzkému kontaktu s odbornými lékařskými společnostmi podporuje v největším rozsahu zavádění nových diagnostických, vyšetřovacích a léčebných metod a postupů. 

Jak si vyřídit zdravotní pojištění při dlouhodobých pobytech v cizině?

Dnes už není  výjimkou, že člověk stráví část svého studia nebo pracovní kariéry v zahraničí, ať už jsou to země Evropské unie nebo vzdálenější destinace. Je nutné vždy myslet na to, jak je po tuto dobu ošetřeno vaše zdravotní pojištění. Tato problematika je poměrně obsáhlá a ne úplně jednoduchá, proto potřebujete dobrého partnera pro její řešení. VZP je vzhledem k nejrozsáhlejším zkušenostem v této oblasti považována za experta a dokáže vyjednávat a řešit se zahraničními pojišťovnami a úřady i velmi složité případy. Nastavuje zároveň standardy v této oblasti, pokud dochází k zavádění nových pravidel, např. evropských směrnic do praxe. Svěřte se proto raději do rukou odborníků, kteří vás dokážou provést i komplikovanými životními situacemi. 

Co je skutečně důležité?

Pro správnou volbu zdravotní pojišťovny je důležité zohlednění jiných hodnot, než jsou stokorunové výhody pro vybrané skupiny pojištěnců. Skutečnými hodnotami jsou naopak šíře sítě smluvních zdravotnických zařízení, expertní zázemí, financování moderní a nákladné zdravotní péče, stabilita a vyrovnané hospodaření či dostupnost poboček. Tyto kritéria splňují spíše velcí hráči na trhu zdravotního pojištění v čele s VZP než nově zakládané pojišťovny, které mají sice dravý marketing, ale skutečné hodnoty zatím nedokážou a ani nemohou klientům nabídnout.