Zvracení kojenců

__ADV__Pokud kojenec zejména mladšího věku do 3 měsíců věku začne opakovaně zvracet, je třeba neprodleně navštívit lékaře.

Rodič by však měl vědět, jak dítě zvrací: zda zvrací explozivně, či tzv. obloukem, anebo pouze ublinkává koutkem úst, a kdy dochází ke zvracení, zda mezi krmením, či hned po jídle. Současně by neměl zapomenout změřit teplotu, což je ostatně denní zvyklostí u malých kojenců, a sledovat kvalitu stolice.

Pokud dítě zvrací po jídle tzv. koutkem úst neboli ublinkává, jedná se nejčastěji o překrmování anebo nadměrné zavzdušnění žaludku nadýchaným vzduchem při hltavém pití. Pak stačí dítě kojit častěji, raději ve vzpřímenější poloze, a nechat je řádně odříhnout. Pokud není již dítě kojeno, lze doporučit umělé mléko s přídavkem ze svatojánského chleba anebo úvodem jídla podat pár lžiček odvaru z rýže nebo rýžové kaše.

Při náhle vzniklém explozivním zvracení je nezbytné dbát na to, aby dítě nevdechlo zvratky a při podezření na eventuální vdechnutí (dráždivý kašel či kašel s promodráváním) je třeba ihned navštívit lékaře.

Dítě, které častěji ublinkává po krmení, je třeba po odříhnutí pokládat na záda do zvýšené polohy (zvednout matraci postýlky asi do 30 stupňů).

Příznak zvracení nemusí být pouze známkou překrmování či aktuální intolerance stravy, ale může být také alarmujícím znakem choroby anebo závažnější závady ve vývoji trávicího traktu. A tak při stupňujícím se zvracení, eventuálně spojeném s dalšími symptomy, jako je horečka, průjem či kašel, je nezbytně nutné navštívit svého dětského lékaře. V ordinaci očekávejme možný rozbor moči či výtěr stolice, a pokud má dítě teploty, zváží lékař také odběr krve. Zásadou léčby opakovaného zvracení (nikoliv ublinkávání) je dieta - u kojenců to znamená nabízet opakované malé množství chladných tekutin (nejlépe tmavého, mírně slazeného čaje či kojenecké vody, třeba i po lžičkách), a pokud dítě čaj nezvrací, je možné zkusit po určité, přibližně 2-4hodinové pauze nabízet mléko(anebo rýžový odvar či kaši) v menším objemu či kojit.

Zvracení je příznak a léky na něj se kojencům běžně nepodávají. Nejdůležitější je (po stabilizaci stavu dítěte) vždy zjistit jeho příčinu. Lze obecně shrnout, že příznak zvracení může být:

  1. známkou aktuální intolerance potravy anebo překrmování či zavzdušnění žaludku při hltavém pití,
  2. příznak počínajícího infekčního onemocnění (spojeného s teplotou, průjmem, event. kašlem či rýmou),
  3. známkou intolerance určitých součástí ve stravě anebo alergie na ně (např. intolerance kravského mléka, po zavedení lepku ve stravě celiakie),
  4. v časném kojeneckém věku známkou vrozené vývojové vady trávicího traktu (např. zúžení či neprůchodnost střev, brániční kýla, omezení hybnosti střev - Hirschprungova choroba apod.).

Alarmující příznaky při opakovaném zvracení jsou známky dehydratace (neprospívání, event. pokles hmotnosti, oschlé sliznice, apatie), event. spojené s teplotou, průjmem či zástavou stolice a sníženým objemem moči. V těchto případech ihned kontaktujeme lékaře a současně se snažíme dítě zavodnit opakovanými malými objemy (asi 5 ml - po lžičkách) chladného, mírně oslazeného tmavého čaje.

Další postup léčby závisí na celkovém stavu kojence a míře zvracení. Pokud dítě opakovaně zvrací a jeví známky dehydratace, je nutné jej hospitalizovat. V nemocnici očekávejme infuzní terapii a rozbor krve a moči, při průjmu také výtěr stolice. Zde je pátráno po příčině zvracení, která může být kromě infekce také neinfekční (tj. intolerance či alergie na součást stravy) anebo vývojová. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu se používají zobrazovací metody (usg, rtg). Pokud je tato prokázána, je třeba ji operačně řešit v co nejkratší možné době, samozřejmě při stabilizaci stavu dítěte. Některé typy vrozené vady omezení hybnosti střeva (m. Hirschprung) mohou být postupně upraveny konzervativní cestou (klyzmata) za pravidelných kontrol celkového stavu a prospívání dítěte odborníky.

 

 zdroj: MEDICINA.cz