Dítě A-Z - Očkování a nemoci dětí

Příčiny autismu v dětském věku - obrázek
Autismus je označení pro širokou skupinu onemocnění, která jsou zahrnuta pod název pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy či autistické spektrum. Tato onemocnění jsou definovaná postižením  tří složek: sociální interakce, komunikace...
Příčiny autismu - obrázek
Autismus  doprovázející řadu známých  již popsaných  onemocnění označujeme jako tzv. sekundární autismus a je důležité ho vyloučit v první řadě. Mezi nejčastější onemocnění vedoucí  k sekundárnímu autismu patří například  ...
Klinický obraz autismu - obrázek
Klinický obraz Nástup příznaků  onemocnění bývá obvykle  pozvolný.  Někdy však může dojít i k relativně náhlé ztrátě již nabytých dovedností. Přestože diagnóza klasického autismu nesmí být stanovena před 3. rokem, většina příznaků...
Diagnostika a terapie  - obrázek
Autismus je komplexní vývojové onemocnění nervové soustavy jedince,  které významně zasahuje do fungování  jedince  i jeho rodiny. Včasná diagnóza je klíčovým prvkem pro úspěšnou léčbu. Uvádí se, že při časném zahájení léčby může 75–...