Potravinové alergie

Potravinové alergie
Potravinové alergie

Potravinové alergie jsou nežádoucí, imunitním systémem podmíněné reakce na některou složku potravy, kterou nazýváme alergen. Jsou velmi časté v dětském věku, kdy jejich výskyt činí 5–8 %, což je asi 2–3krát více než u dospělých.Výskyt potravinových alergií v populaci neustále narůstá. Často bývají prvním projevem dětí s rodinnou alergickou zátěží a mohou se postupně vyvinout v jinou formu alergie – například atopický ekzém, astma a v pozdějším dětském věku i alergickou rýmu. Jedná se o tzv. alergický pochod.

Pokud jsou oba rodiče alergičtí, je riziko alergie pro jejich potomka více než 50%, a pokud mají rodiče stejný typ alergie, tak je dokonce riziko až více než 70%. Při alergii jednoho rodiče je pro dítě riziko zhruba 30 %.

Přecitlivělost na alergeny se liší v závislosti na věku dítěte a na dietních zvyklostech dané geografické oblasti. Výskyt hlavních alergenů v závislosti na různých věkových obdobích je uveden v tabulce. Méně častá je alergie na bílkovinu pšenice, kterou však nelze zaměňovat s celiakií.

 

U potravinových alergií se uplatňují především dva typy reakcí:

  • závislé na imunoglobulinech E (tzv. IgE-zprostředkované, dependentní)  – často způsobují okamžité reakce se závažnějšími projevy,
  • nezávislé na imunoglobulinech E (tzv. IgE-nondependentní) – vyvolávají oddálené projevy, které bývají mírnějšího  rázu.

 

Hlavní alergeny u dětí v závislosti na věku:

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. a prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015