První pomoc při záchvatu křečí

První pomoc při záchvatu křečí díl 5. - obrázek
První pomoc při záchvatu křečí díl 5. - obrázek

Křeče bývají vždy dramatickým stavem, obzvláště pak v dětském věku. Pokud se vyskytnou poprvé, většinou náležitě vylekají nejen dítě samotné, ale především jeho rodiče. Naštěstí většina stavů, které vedou ke vzniku křečí, je dobře léčbou ovlivnitelná a mají celkově dobrou prognózu.

Nejčastějšími příčinami křečí u dětí jsou horečka, onemocnění nervové soustavy (epilepsie), infekce centrální nervové soustavy, úrazy hlavy, otravy, celkové přehřátí a rozvrat vnitřního prostředí, zejména iontové rovnováhy.

Febrilní křeče

Křeče v dětském věku, převážně kojeneckém a batolecím (1.–3.rok života), mohou provázet vysokou horečku, která dráždí centrální nervový systém k záchvatové pohotovosti. Tento stav nazýváme febrilními křečemi, které se u některých dětí mohou vyskytovat i opakovaně.

Dítě bývá horké (teplota vystupuje minimálně nad 38 °C), rudé v obličeji, zpocené. Tělo bývá napnuté, někdy »prohnuté do luku«. Povšechně je zvýšené svalové napětí, objevují se záškuby na všech končetinách, v obličejových svalech i na svalstvu trupu, někdy jen třes končetin. Ruce bývají sevřeny v pěst. Dítě může přechodně ztratit vědomí nebo má nepřítomný pohled, může šilhat nebo mít oči stočeny vzhůru. Záchvat křečí může být provázen zadržením dechu, promodráním kůže, z úst vytékají sliny.

První pomoc při febrilních křečích

 • Zachovejte klid, uložte dítě do postýlky, dbejte na to, aby se následně neporanilo. Obložte dítě měkkým materiálem, nebraňte násilně křečovým projevům.
   
 • Velmi důležitá je prevence. Pokuste se včas snížit horečku výše doporučenými způsoby. Zvláště u dětí, u kterých se již febrilní křeče vyskytly, buďte velmi opatrní. Léky proti horečce podejte raději dříve, již při jejím nástupu. Pokud má dítě doporučeny léky, nejčastěji diazepam v rektální formě (název léku Stesolid) jako prevenci záchvatů při zvýšené teplotě, podejte lék včas.
   
 • Po záchvatu křečí dítě uložte do stabilizované polohy, vždy volejte ZZS a zajistěte odborné vyšetření a ošetření.
   
 • Pokud došlo ke ztrátě vědomí, bezdeší a promodrání dítěte, uvolněte dýchací cesty a zahajte resuscitaci.
   

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015 
Objednávejte ZDE