Výjimky v očkování

Výjimky v očkování - obrázek
Výjimky v očkování - obrázek

Očkování nemocného dítěte

Dítě by mělo být v době očkování pokud možno zdravé; mírné nachlazení bez horečky však nepředstavuje překážku. V případě závažnějších onemocnění je nutno očkování zvážit individuálně  – např. očkování předčasně narozených dětí, dětí s porušenou funkcí imunitního systému a funkcí jater, dětí s epilepsií či jinou závažnou poruchou funkce mozku atd.

Mimořádné očkování

Mimořádné očkování představuje očkování osob k prevenci onemocnění za mimořádných situací (např. chřipková epidemie).

Zvláštní očkování

Zvláštním očkováním se rozumí očkování osob, které jsou ve vyšším riziku infekce (např. lékaři, veterinární pracovníci, očkování TBC u rizikových osob).

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015