Alena

 

V občanském kalendáři má dnes svátek Alena. Jedni badatelé se domnívají, že jde o zkrácené jméno Magdalena, druzí naopak tvrdí, že je jednou z obměn jména Helena. Aby to nebylo tak jednoduché, domnívají se další, že Alena je ženským protějškem mužského jména Alan, což bylo jméno keltské a znamenalo snad "svornost".

Domácí podoby: Ala, Ali, Alka, Alča, Alenka, Aluš(ka), Ája, Alik, Alenice, Alíšek, Alička, Lenka aj.
Slovensky, německy, holandsky, srbochorvatsky: Alena
Maďarsky: Aléna

U nás patří stále mezi nejoblíbenější jména.

Jmeniny 13. srpna

V církevním kalendáři mají ve stejný den svátek Hippolyt a Poncián. Hippolyt (též Hipolytus) byl významným církevním spisovatelem řeckého původu. Narodil se někdy ve 2. století v Malé Asii. Byl velmi vlivným člověkem, a tak když se stal papežem bývalý otrok Calixotus, dal se provolat prvním vzdoropapežem v dějinách církve. Toto schizma přetrvávalo i za papežů Urbana I. a Ponciána, který má, jak je výše uvedeno, dnes také svátek. Nakonec vše vyřešil císař Maximinus Thrax, který vypověděl Hippolyta a Ponciána v roce 234 na ostrov Sardinii. Zde se oba vzdoropapežové usmířili. Pracovali v krutých podmínkách ve zdejších dolech a zemřeli shodně roku 236. Oba mučedníci byli pohřbeni v papežské kryptě Kallixtových katakomb v Římě.

Církevní kalendář si také připomíná dalšího z mnoha Janů. Dnes je to Jan Berchmans, který se narodil 13. března 1599 v Diestu (Belgie). Již v 17 letech vstoupil do jezuitského řádu. O dva roky později odešel do Říma, kde studoval a v řádovém společenství se stal zářným příkladem počestnosti a stálé veselosti. Nadmíru přísně však zachovával všechna řádová pravidla. Bohužel zemřel již ve svých 22 letech na následky zákeřné choroby. Stalo se tak 13. srpna 1621 v Římě. Papež Lev XIII. svatořečil tohoto jezuitu 22. ledna 1888 a povýšil jej současně na patrona studující mládeže. Společně s Aloisem Gonzagou a Stanislavem Kostkou je také ochráncem mládeže vůbec.

Dříve měl v našem kalendáři svátek také Kasián. Jeho životopis je hodně legendární. V jedněch podáních se o něm vypráví, že byl učitelem, kterého jeho pohanští žáci umučili k smrti svými špičatými pisátky. Jak současné! Jinde je psáno, že byl prvním biskupem diecéze Säben (Brixen), podle dalších verzí prý sloužil v biskupstvích Todi nebo Benevet. Kasián pravděpodobně zahynul při pronásledování křesťanů za císaře Diokletiana. Stalo se tak údajně kolem roku 305 v Imole (Itálie). Zde skutečně postavili již v 11. století nad jeho hrobem první městskou katedrálu.

Naši pradávní předkové uctívali dnes jasan. Nazývali jej stromem světa a věřili, že představuje kontinuitu v dobách změn a chaosu. Chtělo by se zrovna říci: pojďme a uctěme jasan, vždyť nyní žijeme právě dobu, která je všechno, jen ne klidná a utěšená.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI