Ilja

 

Svátek mají Ilja, Eliáš, Markéta a Jarolím.

Dnes má v občanském kalendáři svátek Ilja, v církevním Eliáš/Elijáš. Obě jména jsou významem totožná, základem je hebrejské Elí-jjáhu, což lze přeložit jako "můj pán je Bůh". Ilja je ruskou variantou tohoto jména a je odvozen od řeckého překladu Élías.

Prvním známým nositelem tohoto jména byl starozákonní prorok Elijáš. Narodil se v 9. století před Kristem a o jeho životě se nejvíce dovídáme ze Starého zákona. Ve starém Izraeli žil za panování krále Achaba, kdy se Židé opět začali vracet k pohanským zvykům. Za tyto nepravosti potrestal Bůh celou zemi suchem. Po třech letech přišel Elijáš k hoře Karmel, kde Izraelci stavěli oltář pohanskému bohu Baalovi. Prorok obnovil starý oltář, který zde od pradávna byl, a požádal svého jediného Boha o pomoc. Obětní dřevo přitom nechal polít vodou, aby nemohlo hořet, a modlil se, aby Bůh jeho oběť přijal. Hranice za okamžik skutečně vzplála a za chvíli přišel i dlouho očekávaný déšť. Elijáš si získal velkou úctu nejen svými zázraky, které konal všude na svých cestách, ale také svým mystickým životem plným lásky k Bohu a bližním. Za to se mu dostalo skutečně božské odměny, protože byl přijat na nebesa i se svým pozemským tělem. Elijášův kult byl velmi rozšířen, na jeho slova se mnohokrát odvolával samotný Kristus. Později si jej zvolili za svého patrona mniši karmelitánského řádu a dnes je ochráncem letadel a vzducholodí, lidé se k němu modlí při nepříznivém počasí i proti ohni.

Ve světovém církevním kalendáři má dnes svátek Margareta nebo Markéta z Antiochie. Její dojemný příběh si jistě pamatujete ještě ze 13. července, kdy jsme také vzpomínali její památky.

Dříve měl dnes v našem kalendáři svátek Jarolím. Podle všeho jde o přetvořené jméno Jeroným. Jeho základem je řecké Hierónymos, což znamená doslova "svaté jméno". Vzpomeňte si tedy na své známé Jarolímy, ať jsou svatí, nebo ne.

 

Zdroj: www.libri.cz