Iveta

 

V občanském kalendáři slaví tento týden svůj svátek Iveta, starší variantou tohoto jména je také Yveta. Jedná se o francouzské jméno německého původu, o protějšek mužského jména Ivo, což znamená "tisový luk". Iveta se někdy vykládá též jako francouzská varianta původem hebrejského jména Judita, tj. "židovka".

Domácí podoby: Iva, Ivetka, Iveťák, Ivetina, Ivka, Ivča, Ivetice ap.
Slovensky: Iveta
Německy, francouzsky: Ivette, Yvette
Maďarsky: Ivetta
Italsky, holandsky: Ivette
Anglicky, španělsky: Yvette

Jmeniny: 7. červen

 

Spolu s Ivetou sdílí  den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky Královéhradeckému rukopisu a lze je vyložit jako "slavný". Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německých jmen Robert, Rupert, Lotar nebo řeckého Kletuse.

V církevním kalendáři má ve stejný den svátek Robert. Nositelů tohoto jména je v kalendáři celá řada. Patronem dnešního dne je Robert z Newminsteru. Narodil se v Yorkshiru, nejprve byl farářem ve svém rodišti, později vstoupil do kláštera benediktinů ve Whitby. Za pár let opustil svou řeholi a pod vlivem sv. Bernarda z Clairvaux přestoupil k cisterciákům. Vbrzku byl zvolen opatem nového kláštera v Newminsteru, odkud v krátkém čase začal řídit další vzniklé domy. Zasloužil se tak o rozšíření tohoto řádu.

Posledním  světcem tohoto  je Deochar. Byl prvním opatem slavného benediktinského opatství Herrieden (dříve Hasareode) ve středních Francích. V roce 819 se účastnil přenesení ostatků sv. Bonifáce do Fuldy. Deochar byl po své smrti pochován kolem roku 830 v Herriedenu. Když císař Ludvík Bavor r. 1316 opatství obsadil, vyzvedl Deocharovy ostatky a daroval větší část relikvií říšskému městu Norimberku, kde byly pochovány, zprvu v Deocharově kapli u sv. Vavřince. V roce 1845 se pak všechny ostatky dostaly do dómu v Eichstättu. U sv. Vavřince v Norimberku můžeme ještě dnes obdivovat slavný Deocharův oltář.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI