Kristian

Dnes má svátekí Kristián.
Dnešní oslavenec Kristián zní latinsky Christianus a znamená prostě "křesťan". U nás toto jméno asi nejvíce proslavil nezapomenutelný Oldřich Nový ve stejnojmenné situační komedii. Staročeský kalendář pak připomíná Křišťana, který je jen velmi starobylou českou obdobou již zmíněného Kristiána.

Jméno Kristián je také spojeno s autorem literárního klenotu z 10. století, latinské svatováclavské legendy. Kristián byl synem Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Narodil se prý přesně v den zavraždění knížete Václava, tedy 28. září. Rok jeho narození a stejně tak úmrtí jeho strýce Václava není definitivně určen, takže se jedná buď o rok 929 nebo 935. Jeho původní jméno prý znělo Strachkvas. Byl prvním známým Přemyslovcem, který byl určen pro duchovní dráhu. Působil jako řeholník v Řezně, kde sepsal své hlavní dílo - Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Tato tzv. Kristiánova legenda se stala nejspornějším historickým pramenem českého středověku. Historici (i ti literární) se dlouho přeli o dobu jejího vzniku. Rozpětí názorů bylo skutečně velké - od 10. do 14. století. Dnes se většina badatelů přiklání k tomu, že legendu napsal skutečně Kristián-Strachkvas na sklonku prvního tisíciletí, čímž se stal naším prvním kronikářem.

 

Zdroj:www.libri.cz