Kryštof

Svátek má Kryštof.

V občanském kalendáři má svátek Kryštof, v církevním kalendáři tomu tak bylo již 25. července. O životě a působení jednoho z nejznámějších a nejpopulárnějších světců a pomocníků v nouzi nejsou celkem žádné autentické zprávy. Víme pouze, že existoval a byl popraven - všechna ostatní podání jsou jenom legendami. Přesto požívá tento světec přímo báječné úcty. Svědčí o tom i množství řemesel a živností, jejichž je patronem. Mimo jiné je také ochráncem automobilistů, mnozí z nich si upevňují do svého auta jeho plaketu. Připomeňme si ještě jednou jeho napůl pohádkový příběh:

Kryštof se zřejmě narodil ve 2. století v Kanaanu a od svých rodičů dostal jméno Reprobus. Byl to velmi statný muž a svou silou se podobal obru. Jeho síla jej vedla k tomu, že chtěl sloužit nejmocnějšímu panovníkovi světa: stále však nemohl najít toho pravého, až mu jeden starý poustevník poradil, aby přenášel na svém obrovitém těle lidi přes nedalekou řeku. Jednou přenášel Reprobus malého chlapce, avšak uprostřed řeky už nemohl nezvyklou váhu dítěte unést. Když došel zcela vyčerpán na druhou stranu, řeklo mu dítě: "Ježíš Kristus byl tvým břemenem. Nesl jsi víc než celý svět." Pak se nechal Kristus Reprobovi poznat a v řece jej pokřtil jménem Christophorus, což znamenalo "nosič Krista". Kryštof se později dostal do zajetí lykijského krále, který krutě pronásledoval všechny křesťany. Aby mohl zajatého mučit, musel prý povolat na 400 vojáků, protože menší počet s obrovitým hromotlukem nic nezmohl. Mučení však ani potom neprobíhalo hladce, šípy se odrážely od jeho těla a jeden z nich prý vyrazil oko samotnému panovníkovi. Po několikadenních mukách padl Kryštof konečně k zemi a vojáci mu mohli stít hlavu. Úcta ke sv. Kryštofovi se šířila již od 5. století. Jedno přísloví dokonce tvrdí, že když se podíváme ráno na jeho obraz, budeme chráněni až do večera. Dříve se proto obrazy tohoto pomocníka v nouzi malovaly nad vchody kostelů.

V církevním kalendáři je dnes připomenuta památka na Josefa Kopertinského. Tohoto světce by si měli považovat studenti a školáci, protože je patronem za dobré zkoušky; ochraňuje také obuvníky. Je zajímavé, že byl hlavním patronem amerických pilotů za 2. světové války a od roku 1963 i astronautů. Františkán Josef Kopertinský se narodil 17. června 1603 v Kopertinu (Copertino, Itálie). Do církevního řádu byl přijat jen s největšími obtížemi. Od roku 1630 zažíval mimořádné extáze a levitace, které trvaly někdy celé hodiny. Potom prý dokázal uzdravovat nemocné. Lidé si jej začali velmi brzy všímat a vyhledávali jej. Církevní nadřízení jej však neustále překládali z místa na místo, do stále odlehlejších koutů. Josef vše s pokorou snášel, i když musel čelit u soudu žalobě z předstírané svatosti. Josef zemřel v klášteře v Osimu (Itálie) dne 18. září roku 1663.

"HLEDÁNÍ PRAVDY ... NIKOHO BYSTE NEMĚLI UČIT, CO JE PRAVDA, PROTOŽE PRAVDU NAUČIT NELZE. MĚLI BYSTE LIDEM POMOCI TÁZAT SE. TOUHA PO POZNÁNÍ JE OBTÍŽNÁ - VÍRA JE LEHKÁ. PRAVDU VŠAK NEZÍSKÁTE ZADARMO - PRAVDA JE NEJCENNĚJŠÍ VĚCÍ NA SVĚTĚ. NEMŮŽETE JI ZÍSKAT OD JINÝCH LIDÍ, MUSÍTE JI NAJÍT SAMI."
(Osho)

 

Zdroj: www.libri.cz