Radim

V občanském kalendáři má dnes svátek Radim.

V církevním je však připomínán až 12. října. Jedná se pravděpodobně o zkráceninu jména Radimir, ačkoliv není vyloučeno, že jde o tvar slovesa raděti čili "starat se". Mohli bychom tedy říci, že Radim je starostlivý. Podle jiného výkladu je však základem slovo rád.V 10. století nosil toto jméno bratr sv. Vojtěcha. Narodil se v rodině mocných Slavníkovců mezi lety 960-70 na Libici v Čechách. Při odchodu biskupa Vojtěcha z vlasti jej doprovázel až do Říma, kde společně vstoupili do benediktinského kláštera. Zde přijal Radim řeholní jméno Gaudencius. Svého bratra následoval i do Polska a 23. dubna roku 997 byl svědkem Vojtěchovy tragické smrti. Vrátil se do Říma, kde byl vysvěcen na biskupa, roku 1000 se stal dokonce arcibiskupem ve Hnězdně (Gniezno, Polsko). Zemřel asi v roce 1006. Radimovo tělo přivezl spolu s ostatky jeho bratra Vojtěcha a tzv. Pěti bratří v roce 1039 do Prahy český kníže Břetislav.

Dalšími dnešními světci jsou Benedikt a jeho druhové Jan, Matouš, Izák a Kristin. Všichni žili v 10. století. Benedikt a Jan byli italského původu a přišli do Polska pokračovat v křesťanském díle sv. Vojtěcha. Jejich poustevna, kde žili společně se svými polskými spolubratry, však byla 11. listopadu roku 1003 přepadena a všichni byli povražděni. Jejich těla pohřbili křesťané v Hnězdně a v roce 1039 je spolu s ostatky sv. Vojtěcha a Radima přivezl do Prahy kníže Břetislav I. Odtud se jich část dostala do Staré Boleslavi a olomoucké katedrály (sv. Kristin).

V církevním kalendáři má dnes svátek Ludvík, kterého připomíná občanský kalendář již 19. srpna. Tehdy jsme si připomněli i dnešního světce Ludvíka IX. Svatého.

"NEJVĚTŠÍ OPRAVDOVOSTÍ JE OBĚTOVAT SEBE SAMA, A MUČEDNICTVÍ VŽDY BUDE NEJVĚTŠÍM DŮKAZEM MRAVNÍ OPRAVDOVOSTI."
(T. G. Masaryk)

Zdroj: www.libri.cz