Řehoř

Svátek mají Řehoř, Maximilián, Pavel Aurelián a Simeon.

Oslavenec Řehoř je v okolních zemích slaven 9. března. Základem tohoto jména je řecké Grégórios, které bylo odvozeno od slova grégoros, po česku "bdělý". Češi si toto jméno předělali, a tak vznikl náš známý Řehoř nebo také Říha.

Řehoř Nysský se narodil okolo roku 335 v Caesareji v Kappadocii. V mládí byl učitelem rétoriky a oženil se s dívkou jménem Theosebeia. Jeho jmenovec Řehoř Nazianský jej však přesvědčil, aby své schopnosti poskytl církvi. Mladík jej poslechl a plně se svému novému úkolu věnoval. S pilností sobě vlastní získal roku 371 biskupský stolec v Nysse. Počátky jeho episkopátu však byly svízelné. Jak sám později přiznal, byl prý tehdy ještě mladý, lehkomyslný a hlavně neprojevoval dostatek taktu. Za dva roky jej obvinili z mrhání církevním majetkem, musel stolec opustit. Nakonec se ukázalo, že zbavení veřejné funkce mu jenom prospělo. Věnoval se různým diplomatickým posláním, psal hlubokomyslné filozofické a teologické spisy. Po celý svůj dlouhý život byl všemi uctíván, zemřel okolo roku 935.

Další  světec Maximilián prožil oproti Řehořovi na tomto světě jen několik chvil. Zemřel roku 296 ve věku jedenadvaceti let. Byť byl synem vojenského vysloužilce, odmítl přijmout povolání svého otce a nenastoupil povinnou vojenskou službu. Zdůvodnil to tím, že jako křesťan nemůže v armádě sloužit. Když ostatní poukazovali na to, že ve vojsku křesťané běžně slouží, trval na svém a svůj názor nezměnil, ačkoliv mu hrozila smrt. Popraven byl údajně v Theveste, ale vše se mohlo odehrát i v Kartágu, kde je světec pohřben.

Pavel Aurelián byl v 6. století biskupem v Bretani. Narodil se prý v rodině britského kmenového náčelníka, přijal křesťanství a vstoupil do kláštera, kde jej vychovával sv. Illtyd. Stal se nejprve knězem, poté přijal řeholní roucho. S dvanácti svými druhy se vydal do Bretaně, kde založil řadu kostelů. Vypráví se o něm plno fantastických příběhů, na nichž není ani zrnko pravdy. Jisté ale je, že se stal biskupem v Saint-Pol-de-Léon a zemřel v požehnaném věku v klášteře na ostrově Batz.

Posledním  oslavencem je mnich Simeon. Narodil se roku 949 v Paflagonii a celý život hledal mystickou pravdu. Prošel několik klášterů, ale ani jeden nesplňoval jeho představy. Založil si tedy klášter vlastní a dožil v něm svůj život v míru. V jeho díle dosáhl vrcholu byzantský mysticismus.

Svátek sv. Řehoře měl pro naše předky velký význam. Vracelo se jaro a polní práce musel zahájit i ten nejlínější sedlák. Volno měl pouze šelma sedlák, ale ten, kdo byl takto zván, nebyl rád, protože dříve se jednalo o velmi hanlivou nadávku. A tak šli raději do polí všichni.

Zdroj:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999
LIBRI