Robin

Dnes má v občanském kalendáři svátek Robin.

Toto jméno je francouzského původu, ale brzy se rozšířilo i u Germánů a v anglickém prostředí. Původně znělo Robert a znamená, že jeho nositel je "slávou ozářený" a má "skvělou pověst". Robertů je v kalendáři hned několik, Robina máme jenom jednoho. Snad nejproslulejším byl zbojník ze staroanglické pověsti - Robin Hood. Zdá se docela pravděpodobné, že v pozadí bájí stojí skutečná historická osoba. Zřejmě to byl vůdce anglických Sasů, kteří se stavěli na přelomu 11. a 12. století na odpor normanské okupaci. Je třeba říci, že marně. Někteří angličtí badatelé však tvrdí, že pravdivé je tradiční podání, podle něhož Robin pocházel z prastarého domácího rodu a jmenoval se prý Robert Earl of Huntingdon. Byl to typický Janošík. Zastával se prostého lidu, napadal bohaté, a žil proto jako vyhnanec v Sherwoodském lese (v hrabství Nottingham), kde kolem sebe shromáždil znamenitou družinu ostrých hochů. Sám Robin prý patřil k nejlepším lučištníkům v Anglii. Dnes je velice populární osobou po celém světě. Robin sice už dávno zemřel nebo možná ani nežil, ale jeho legenda žije dál.

V českém církevním kalendáři má svátek Martina. Toto jméno je latinského původu a znamená, že osoby s tímto jménem jsou "zasvěceny bohu války Martovi", a kvůli tomu jsou pořádně bojovné.

O životě a smrti mučednice Martiny, která má dnes jmeniny, kolují hotové legendy. Pravdy je v nich sice pramálo, ale již v 7. století jí byla v Římě zasvěcena oratoř. Papež Urban VIII. prohlásil roku 1634, že byly nalezeny její ostatky, a krátce poté nechal vybudovat kostel sv. Lukáše a Martiny.

Dnes také v kalendáři nacházíme jedno jméno v našich poměrech poněkud zvláštní. Je to Baltylda a její příběh by se dal nazvat "Jak chudá dívka ke štěstí přišla". Baltylda se narodila kolem roku 630 v Anglii, ale jako malé děvčátko ji uloupili Vikingové a prodali do otroctví. Dostala se do domu hofmistra franského krále Chlodvíka II. Několik let děvče sloužilo do roztrhání těla, ale nebyla to práce, co jí přineslo štěstí. Jednoho dne si její nevšední krásy povšiml samotný panovník. Zamiloval se do ní a nakonec si ji i vzal. Když v roce 657 zemřel, stala se Baltylda regentkou za svého syna Chlothara III. Okamžitě začala pečovat o chudé a nemocné, starala se o kláštery, zakázala otroctví a sama založila klášter Chelles u Paříže. To se však nelíbilo vysoké šlechtě, která proti ní povstala. V roce 675 její vláda skončila. Byla vypovězena a poslední léta svého života strávila jako prostá řeholnice ve svém klášteře v Chelles, kde také 30. ledna roku 680 zemřela. Dnešek byl ve starém Římě zasvěcen bohyni obecného blaha - Pax. Byl to den míru.

"MÍR JE TAK VELIKÉ DOBRO, ŽE MŮŽE BÝT VYKOUPEN JEN ZA CENU OBĚTÍ, KTERÉ PŘINESOU JEDNOTLIVCI I SPOLEČNOST."
(Jan Pavel II.)

Zdroj: www.libri.cz