Slavoj

V občanském kalendáři má dnes svátek Slavoj.

Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky Královéhradeckému rukopisu a lze je vyložit jako "slavný". Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu německých jmen Robert, Rupert, Lotar nebo řeckého Kletuse.

V církevním kalendáři má dnes svátek Robert. Nositelů tohoto jména je v kalendáři celá řada. Patronem dnešního dne je Robert z Newminsteru. Narodil se v Yorkshiru, nejprve byl farářem ve svém rodišti, později vstoupil do kláštera benediktinů ve Whitby. Za pár let opustil svou řeholi a pod vlivem sv. Bernarda z Clairvaux přestoupil k cisterciákům. Vbrzku byl zvolen opatem nového kláštera v Newminsteru, odkud v krátkém čase začal řídit další vzniklé domy. Zasloužil se tak o rozšíření tohoto řádu.

Posledním dnešním světcem je Deochar. Byl prvním opatem slavného benediktinského opatství Herrieden (dříve Hasareode) ve středních Francích. V roce 819 se účastnil přenesení ostatků sv. Bonifáce do Fuldy. Deochar byl po své smrti pochován kolem roku 830 v Herriedenu. Když císař Ludvík Bavor r. 1316 opatství obsadil, vyzvedl Deocharovy ostatky a daroval větší část relikvií říšskému městu Norimberku, kde byly pochovány, zprvu v Deocharově kapli u sv. Vavřince. V roce 1845 se pak všechny ostatky dostaly do dómu v Eichstättu. U sv. Vavřince v Norimberku můžeme ještě dnes obdivovat slavný Deocharův oltář.

"GENIÁLNÍ LIDÉ SE ROVNAJÍ VLADAŘŮM."
(Fridrich II. Veliký)

Zdroj: www.libri.cz