Vendelín

V občanském kalendáři má dnes svátek Vendelín.

Toto jméno může být buď odvozeninou od Václava, což znamená "více slavný", nebo může jít o zdrobnělinu německého slova Wende. Tak byli dříve označováni Polabští Slované.

Patron dnešního dne se narodil až v dalekém Skotsku, stalo se tak někdy kolem roku 550. Vše, co o něm dnes víme, pochází z oblasti legend. Podle jedné z nich byl skotským královským synkem a ve dvaceti letech svého žití se vydal na dlouhou pouť do Říma. Odtud odešel na sever a nakonec zakotvil jako poustevník v Trevíru (Trier, Německo). Bylo mu proti mysli žít z milodarů, a tak pracoval jako pastýř. Jednou jej jeho pán nalezl daleko od salaší a velice se na něho rozzlobil, neboť nevěřil, že přijde se stádem domů včas. Jaký však byl jeho údiv, když se vrátil domů a Vendelín tam již dávno byl! Poprosil jej tedy za odpuštění a za odměnu mu v lese vystavěl poustevnu. V ní žil od té doby Vendelín v míru a pokoji. Brzy se o jeho zbožnosti a moudrosti dověděli mniši z blízkého kláštera Tholey a požádali jej, aby se stal jejich opatem. Poustevník jejich nabídku přijal a v klášteře pak žil až do své smrti, která přišla roku 617.

Další legenda vypráví o jeho pohřbu. Jeho řádoví bratři připravili mrtvé tělo k pohřebnímu obřadu a pochovali je do připraveného hrobu. Druhý den však ležel mrtvý Vendelín vedle svého rovu. Mniši usoudili, že mrtvý opat si nepřeje, aby zde odpočíval. Položili jej tedy na káru a nechali zapřáhnutá zvířata, aby sama našla místo jeho posledního odpočinku. Tak se i stalo: povoz se zastavil na místě, kde zesnulý Vendelín velice rád odpočíval a meditoval.

Dnešního dne slaví v církevním kalendáři svůj svátek Irena. Toto původně řecké jméno vzniklo ze slova eiréné čili "mír". Lze tudíž říci, že Irenky jsou dívky velice mírumilovné. Jméno bylo časté již ve starověkém světě, proto není divu, že se s jeho nositelkami setkáme i v celé řadě panovnických rodin. Ve světovém kalendáři mají svátek tři sestry - Agape, Chionia a Irena. Je tomu tak 4. (v občanském kalendáři) a 16. dubna.

Dívky Agape a Chionia byly odsouzeny za to, že odmítly jíst obětní pohanský pokrm, a Irena byla zatčena za ukrývání křesťanských knih. Soudce nařídil, aby byla za trest poslána do nevěstince. Tam ji však kupodivu nikdo neobtěžoval, a trest proto nevešel v platnost. Nakonec byly všechny tři sestry upáleny a staly se z nich uctívané mučednice.

V kalendáři se dnes také připomíná Marie Bertilla Boscardinová. Narodila se 6. října roku 1888 v Brendole (Itálie) a již v sedmnácti letech se stala sestrou dorotejkou a obětavě se věnovala péči o nemocné lidi. Nejvíce se mohla věnovat této činnosti v době 1. světové války, kdy, sama těžce nemocná, pomáhala stovkám zraněných a umírajících ve vojenských lazaretech. Zemřela 20. října roku 1922 v Trevisu (Itálie).

"MOUDRÝ ČLOVĚK ZŮSTÁVÁ V POZADÍ, A TÍM SE PRÁVĚ DOSTÁVÁ V ČELO LIDÍ."
(Lao-c')

Zdroj: www.libri.cz