Vítězslav

Svátek má Vítězslav.

V občanském kalendáři má dnes svátek Vítězslav. Zřejmě se jedná o moderní náhradu za staré jméno Vítoslav, kde základem je slovo vit, které snad znamenalo "sídlo". Jiná verze tvrdí, že by mohlo jít o český překlad jména Viktor čili "vítěz". Do třetice je ve hře Štěpán, což lze přeložit jako "věncem korunovaný" - tedy také vítěz. Celá záležitost kolem Vítězslava je tak dosti nejasná.

K nejznámějším Vítězslavům patří vedle básníka Nezvala zcela jistě hudební skladatel Novák (1870-1949). Narodil se v Kamenici nad Lipou a rozhodně neměl lehké mládí. Brzy mu zemřel otec, musel se tedy postarat sám o sebe. Začal studovat práva, protože se domníval, že jej toto povolání zbaví starostí o materiální zabezpečení, ale současně s tím navštěvoval i konzervatoř, která nakonec zvítězila. Měl vynikající učitele (A. Dvořáka, K. Bendla) i spolužáky (J. Suka, O. Nedbala). Jeho talentu si velmi brzy povšiml i Johannes Brahms a držel nad ním ochrannou ruku. Od roku 1919 začal Novák na konzervatoři učit. Brzy byl jmenován profesorem mistrovské školy a po zestátnění ústavu (1920) i prvním rektorem. Vítězslav Novák se stal vůdčí osobností české hudební moderny počátku 20. století. Stylově byl zprvu orientován na pozdní romantismus, později se nechal ovlivnit moravskou a slovenskou lidovou písní. Po roce 1900 se jeho hudba vyznačuje přísnou tematickou prací a polyfonií. Nejznámější díla jsou symfonické básně V Tatrách, Toman a lesní panna, Slovácká suita, Serenáda D dur a také opery Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna, Dědův odkaz, kantáty Bouře, Svatební košile či klavírní cyklus Pan. Zemřel ve Skutči.

V církevním kalendáři má dnes svátek Vavřinec z Brindisi. My jsme si tohoto vzdělaného polyglota a církevního učitele připomněli již 9. července.

"HUDBA JE ZJEVENÍ VYŠŠÍHO ROZUMU A MOUDROSTI."
(L. van Beethoven)

Zdroj: www.libri.cz