Zdislava

 

Zdislava, jíž je věnován první den tohoto týdne v českém občanském kalendáři, má již po staletí tradiční svátek 30. května. Toto jméno je slovanského původu a má ještě tvar Zdeslava. Význam slova je "zde slavná" a jeho nejznámější nositelka takovou skutečně byla či, lépe řečeno, stále je. Dalším, ženským jmeném tohoto týdne je též Marika.

Zdislava, o které mluvíme, se narodila v rodině pana Přibyslava z Křižanova a Sibyly ze Sicílie. Její otec byl královským purkrabím na hradech v Brně a Veveří u Brna. Zdislava měla ještě několik sourozenců a prožila s nimi velice hezké dětství. Když přišla do těch pravých let, provdala se za šlechtice Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk. Manželé spolu měli čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Její manžel dosáhl brzy vysokého postavení a ve službách krále Václava I. kolonizoval severní Čechy. Spolu se svou manželkou založil kláštery v Jablonném a v Turnově. Usídlil se zde kazatelský řád sv. Dominika, který paní Zdislava velice podporovala. Měla mezi dominikány plno přátel, s nimiž se starala o nemocné a chudé, vedle toho pečovala i o svou rodinu. Vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí o velkou rodinu všech pocestných, chudých, nemocných a postižených zesnula velice mladá v roce 1252. Tělo bylo uloženo do hrobky dominikánského kláštera sv. Vavřince v Jablonném.

Domácí podoby: Zdiša, Zdiška, Iška, Slávka ap.
Slovensky: Zdislava
Polsky: Zdislawa
Srbochorvatsky: Zdeslava

Zdislava dnes běžná ve starší generaci. Zdeslava neobvyklá.

Jmeniny 29. ledna

Lidé ji ctili již za jejího života. Její staletý kult potvrdil v roce 1907 papež Pius X. a zařadil ji mezi blahoslavené. Ke svatořečení došlo 21. května roku 1995 v Olomouci. Památku na Zdislavu šířili především členové šlechtického rodu Berků z Dubé, kteří postavili nad jejím hrobem v Jablonném překrásný barokní chrám zasvěcený sv. Vavřinci. O její svatořečení se pak nejvíce zasloužil litoměřický biskup a později kardinál Štěpán Trochta, který roku 1949 zahájil diecézní kanonizační proces. Nesmíme však zapomenout ani na historika Zdeňka Kalistu, který o Zdislavě napsal vědecké studie a očistil její osobnost od barokních nánosů a nepravd. Stejně tak přínosná byla i práce P. Ambrože Svatoše. Paní Zdislava vstoupila i do české beletristické tvorby a poezie. Jakub Deml ji oslavil Písní na blahoslavenou Zdislavu a literárním skvostem se stalo Durychovo Světlo v tmách. V 70. letech 20. století vyšel román Aleny Vrbové V erbu lvice, podle kterého vznikl také úspěšný film.

Zdislava je dnes uctívána jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa.

V českém církevním kalendáři má svátek Sulpicius. Celým jménem se jmenoval Sulpicius Severus a byl raně středověkým historikem a spisovatelem. Narodil se poblíž Toulouse ve Francii a byl žákem a přítelem Martina z Toursu. Většinu života žil v ústraní a psal. Významné jsou především jeho Posvátné dějiny, zachycující události až do roku 300 po Kristu, filozofické Dialogy a v neposlední řadě životopis sv. Martina. Sulpicius Severus zemřel roku 420.

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999

LIBRI