Zita

V občanském kalendáři má tento týden svátek Zita. Toto jméno je původu italského a dost nejasného. Jazykovědci je nejčastěji vykládají jako "štěstí" či "úspěch", protože se domnívají, že základem je slovo felicita(s). Patronkou tohoto jména je sv. Zita. Pro nás je zajímavé, že jméno Zita nosila i naše poslední císařovna, manželka rakousko-uherského císaře Karla I. Narodila se 9. května 1892 v Pianore v rodině parmského vévody z bourbonské dynastie Roberta I. V roce 1911 si vzala za manžela arcivévodu Karla a po jeho nástupu na trůn byla společně s ním 30. prosince 1916 v Budapešti korunována. Byla to nejen krásná žena; svým intelektem vysoce převyšovala svého manžela i jeho rodinu. Podporovala mírová jednání a snažila se za pomoci svých příbuzných o ukončení světové války. Plány jí však zhatila německá strana, která chtěla vést válku až do konce. Konec války znamenal pro císařský pár totální změnu jejich postavení: přišli o vše. Monarchie se zhroutila a oni museli do exilu. Její manžel se pokusil ještě ve dvacátých létech zvrátit výsledky 1. světové války, ale jeho restaurační pokusy v Uhrách skončily nezdarem. V říjnu 1921 byli Zita, Karel i děti deportováni na ostrov Madeiru, kde Karel I. dne 1. dubna roku 1922 zemřel. Zita se tedy stala poručnicí nejstaršího syna a pretendenta trůnu Otty. Odešla s celou rodinou do Španělska a později do Belgie (1929). Zde se věnovala výchově svých dětí a snažila se využívat každé příležitosti, která by mohla vést k obnovení monarchie. Nástup nacismu však veškeré její naděje pohřbil a v květnu 1940 musela dokonce poslední císařovna uprchnout před fašisty do Kanady. Ani zde nepolevila ve svém úsilí, dokonce třikrát jednala s americkým prezidentem F. D. Rooseveltem o zastavení Stalinova postupu do zemí bývalé monarchie a o ustavení federace v čele s jejím synem. Její akce však byla příliš osamocená, a proto nakonec také bezvýsledná. Po válce se Zita věnovala charitativní činnosti a pomáhala zničenému Rakousku. V roce 1962 se přestěhovala do švýcarského Zizersu, kde žila v klášteře, kde také 14. března 1989 zemřela. Domácí podoby: Zitka, Zitušk(ka), Zitun(k)a, Zitule, Zitulka ap. Slovensky, rusky, srbochorvatsky, bulharsky, anglicky, německy, maďarsky, holandsky, švédsky, norsky, italsky, španělsky, francouzsky: Zita Polsky: Zyta Stále oblíbeno. Jmeniny: 19. září    V církevním kalendáři má ve stejný den  svátek Januarius, jemuž dal jméno římský bůh Ianus, který měl dva obličeje. Dnes připomínaný světec je ovšem patronem Neapole, kde mu říkají San Gennaro. Stal se biskupem a kolem roku 300 byl odsouzen ke strašlivé smrti - měl být předhozen šelmám. Ty se jej však ani nedotkly, a tak byl spolu s ostatními zavražděn mečem. Januarius je pohřben v Neapoli a jeho tamní svátek patří k nejoblíbenějším lidovým veselicím.   Zdroje: Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999 LIBRI  

V občanském kalendáři má tento týden svátek Zita. Toto jméno je původu italského a dost nejasného. Jazykovědci je nejčastěji vykládají jako "štěstí" či "úspěch", protože se domnívají, že základem je slovo felicita(s). Patronkou tohoto jména je sv. Zita.

Pro nás je zajímavé, že jméno Zita nosila i naše poslední císařovna, manželka rakousko-uherského císaře Karla I. Narodila se 9. května 1892 v Pianore v rodině parmského vévody z bourbonské dynastie Roberta I. V roce 1911 si vzala za manžela arcivévodu Karla a po jeho nástupu na trůn byla společně s ním 30. prosince 1916 v Budapešti korunována. Byla to nejen krásná žena; svým intelektem vysoce převyšovala svého manžela i jeho rodinu. Podporovala mírová jednání a snažila se za pomoci svých příbuzných o ukončení světové války. Plány jí však zhatila německá strana, která chtěla vést válku až do konce. Konec války znamenal pro císařský pár totální změnu jejich postavení: přišli o vše. Monarchie se zhroutila a oni museli do exilu. Její manžel se pokusil ještě ve dvacátých létech zvrátit výsledky 1. světové války, ale jeho restaurační pokusy v Uhrách skončily nezdarem. V říjnu 1921 byli Zita, Karel i děti deportováni na ostrov Madeiru, kde Karel I. dne 1. dubna roku 1922 zemřel. Zita se tedy stala poručnicí nejstaršího syna a pretendenta trůnu Otty. Odešla s celou rodinou do Španělska a později do Belgie (1929). Zde se věnovala výchově svých dětí a snažila se využívat každé příležitosti, která by mohla vést k obnovení monarchie. Nástup nacismu však veškeré její naděje pohřbil a v květnu 1940 musela dokonce poslední císařovna uprchnout před fašisty do Kanady. Ani zde nepolevila ve svém úsilí, dokonce třikrát jednala s americkým prezidentem F. D. Rooseveltem o zastavení Stalinova postupu do zemí bývalé monarchie a o ustavení federace v čele s jejím synem. Její akce však byla příliš osamocená, a proto nakonec také bezvýsledná. Po válce se Zita věnovala charitativní činnosti a pomáhala zničenému Rakousku. V roce 1962 se přestěhovala do švýcarského Zizersu, kde žila v klášteře, kde také 14. března 1989 zemřela.

Domácí podoby: Zitka, Zitušk(ka), Zitun(k)a, Zitule, Zitulka ap.
Slovensky, rusky, srbochorvatsky, bulharsky, anglicky, německy, maďarsky, holandsky, švédsky, norsky, italsky, španělsky, francouzsky: Zita
Polsky: Zyta

Stále oblíbeno.

Jmeniny: 19. září

 

V církevním kalendáři má ve stejný den  svátek Januarius, jemuž dal jméno římský bůh Ianus, který měl dva obličeje. Dnes připomínaný světec je ovšem patronem Neapole, kde mu říkají San Gennaro. Stal se biskupem a kolem roku 300 byl odsouzen ke strašlivé smrti - měl být předhozen šelmám. Ty se jej však ani nedotkly, a tak byl spolu s ostatními zavražděn mečem. Januarius je pohřben v Neapoli a jeho tamní svátek patří k nejoblíbenějším lidovým veselicím.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI