Zlata

Svátek má Zlata.

V občanském kalendáři bychom dnes nalezli Zlatu. Výklad tohoto jména není skutečně obtížný, neboť znamená, že jeho nositelka je zkrátka "celá zlatá". I cizí podoba tohoto jména zní velice pěkně - Aurelie, Aurélia nebo také Aranka - základem všech těchto jmen je latinské slovo aurum čili "zlato".

Patronkou tohoto jména je sv. Aurelie. Sestavit její životopis však není vůbec jednoduché, protože v zachovaných pojednáních se směšuje život mnoha jiných nositelek tohoto jména. Nejvíce se pravdě blíží asi příběh o ženě, která žila od roku 975 jako rekluza (dobrovolně zazděná) u kláštera sv. Emerama v Řezně. Jejím duchovním vůdcem byl zdejší biskup Wolfgang. Aurelie zde strávila na modlitbách neuvěřitelných 50 let a zemřela prý 15. října roku 1027. Tohoto dne ji také uctívá světový kalendář. Její ostatky přenesli mniši do benediktinského klášterního kostela sv. Emerama. V roce 1330 vznikl nad jejím hrobem drahocenný sarkofág. Její kult se velmi výrazně rozvinul ve středověku v alsaském Strasbourgu.

V církevním kalendáři se dnes objevil Kleofáš, patřící mezi novozákonní postavy. Byl jedním z prvních lidí, které navštívil zmrtvýchvstalý Kristus. Stalo se tak na cestě do Emaus, po níž Kleofáš kráčel se svým přítelem. Hovořili o zlých událostech, které se krátce předtím odehrály v Jeruzalémě. Náhle se k nim připojil neznámý pocestný a ptal se jich, proč jsou tak smutni. Oni mu tedy vypravovali o Ježíšově ukřižování a Kleofáš se velice podivil, že poutník o tom nic neví. "Mysleli jsme, že Ježíš je spasitelem naší země, ale když zemřel, naše naděje zemřely s ním," dodal. "Což nechápete, že Kristus musel nejprve trpět, a teprve potom mohl vstoupit do své slávy?" zeptal se poutník. Když přišli do Emaus, společně pojedli. Cizí pocestný vzal u večeře do rukou chléb a požehnal jej. Teprve v tom okamžiku Kleofáš a jeho přítel zjistili, že s nimi sedí u stolu Ježíš. Ve chvíli, kdy uvěřili v jeho vzkříšení - zmizel. Oba zapomněli na spánek a okamžitě spěchali do Jeruzaléma, aby tuto novinu přinesli všem známým.

Světec, kterého si dnes připomíná světový kalendář, se jmenuje Mikuláš z Flüe; my jsme se s jeho příběhem seznámili již 21. března.

"ZLATO SE ZKOUŠÍ OHNĚM, ŽENA ZLATEM A MUŽ ŽENOU."
(Pythagoras)

Zdroj: www.libri.cz