Žofie

Svátek má Žofie.

Dnes se shodují občanský i církevní kalendář na tom, že svátek má Žofie. Základem tohoto jména je řecké slovo sofía, po našem "moudrost". Vězte tedy, že všechny Žofinky, Žofky, ale i Sophie jsou ženy nejen krásné, ale i moudré.

Světicí dnešního dne je Žofie Římská, která se narodila ve 3. století v Římě. Přijala evangelium a v době císaře Diocletiana, kdy vrcholilo pronásledování křesťanů, podstoupila asi roku 305 mučednickou smrt. Kolem roku 846 přenesl papež Sergius II. její ostatky do kostela sv. Martina di Monti v Římě, kde je pochoval pod hlavním oltářem. Někdy je zobrazována s mečem a neckami, což snad ukazuje na její smrt stětím, ale většinou ji můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila proti pozdním mrazům a podpořila růst polních plodin. Ještě dnes mnozí vystavují balkonové květiny až po dnešním datu.

Dalším dnešním světcem je Jindřich z Ebrantshausenu. Pocházel z hraběcího rodu Riedenburg a narodil se kolem roku 1120. Spíše než o radosti šlechtického života se zajímal o duchovní otázky. Odjel do Svaté země, kde se ve svém směřování ještě více utvrdil. Po návratu se usadil jako poustevník v řezenském biskupství u Ebrantshausenu. Zde žil plných 40 let až do své smrti, aniž by komu řekl o svém urozeném původu. Žil velmi chudě, na skromné živobytí si vydělával jako pastýř. Když prosil o almužnu, použil k tomu zvoneček, který měl vždy na krku. Jednou věřící našli poustevníka mrtvého, objevili jeho původ a chtěli jej pochovat do rodinné hrobky. Jindřich tomu však zabránil i po své smrti: oslí spřežení, které převáželo jeho mrtvolu, zůstalo náhle stát před ebrantshausenským kostelem a nehnulo se ani o krok dál. A tak jej pohřbili na čestné místo hned vedle chrámu. Od té doby zdejší věřící slaví průvodem jeho památku. V kostele také visí Jindřichův zvoneček, který prý má zázračnou moc a uzdravuje všechny nemocné hluchotou. Proto je také Jindřich uctíván jako patron proti bolestem uší.

Dnešní den je někdy nazýván dnem studené nebo uplakané Žofky, která uzavírá triumvirát "ledových mužů" Pankráce, Serváce a Bonifáce. Nyní by tedy mělo už natrvalo přijít teplo.

"PONECH SI ZLATO A PONECH SI STŘÍBRO,
ALE VYDEJ SVOJI MOUDROST."
(Arabské přísloví)

Zdroj: www.libri.cz