Zuzana

Zuzana, kterou si dnes připomínáme v občanském kalendáři, má své počátky v hebrejském slově šóšanná(h), což znamená "lilie". Můžeme však jít ještě dále, až k egyptskému výrazu pro "lotos", který vypadá takto: s-š-n. Řečtina přetvořila slovo na súson a odtud už byl jenom krůček k naší slovanské Zuzaně, ale i k názvu půvabné květiny sasanky. Zuzana je tedy květinka a je jedno, zda lilie, lotos nebo sasanka.

Patronkou dnešního dne je Zuzana Římská. Její životopis bohužel stojí na legendách, takže toho o ní příliš nevíme. Byla buď zakladatelkou kostela u Diokletianových lázní, nebo, jak říká tradice ze 6. století, zemřela někdy kolem roku 304 mučednickou smrtí, protože se zdráhala vzít si za muže syna samotného císaře Diokletiana. Rozumí se, že tuhého pohana. Je zajímavé, že Zuzana byla v Římě uctívána již ve 4. století. Na místě její popravy byl snad později postaven kostel sv. Zuzany. Její ostatky se uctívají v kostele sv. Zuzany na Quirinalu v Římě.

Jmeniny 11. srpna.

Vraťme se však ještě jednou tam, odkud má jméno Zuzana své počátky, do starověku. Tehdy byl národ židovský v babylonském zajetí (7. století před Kristem). Bible vypráví, že ve městě Babylonu žil spravedlivý muž jménem Jáchym. V jeho velikém domě se scházela židovská smetánka a zasedal zde také soud. Za manželku měl prý překrásnou ženu, která se jmenovala Zuzana. Protože si chtěla svou krásu uchovat co nejdéle, chodila za poledne do zahrady za domem a ve stínu stromů nořila své krásné a mladé tělo do laskavých vod bazénu. Toho si však brzy všimli dva chlípní starci, kteří zasedali pravidelně v židovském soudu. Jednoho dne se tajně vplížili do zahrady, a když se Zuzana svlékla, překvapili ji a nutili, aby jim byla po vůli. Zuzana se tomu bránila, a tak staříci vyrukovali s jinou. Pohrozili jí, že oba odpřisáhnou, že ji přistihli při cizoložství, a lidé i soud jim samozřejmě uvěří. Potom by ji nečekalo nic jiného než krutá smrt ukamenováním. Zuzana však ani pod tímto tlakem neustoupila. Naopak začala volat o pomoc, a tak se stalo, jak řekli proradní soudcové. V barvách vylíčili údajný Zuzanin prohřešek a lidé i ostatní soudci jim hned uvěřili, neb každý přece ctí šlechetné šediny a ctné stáří. Nikoho ani na okamžik nenapadlo, že stáří dokáže být také zlovolné, pokrytecké a kruté. Lidé se okamžitě chopili Zuzany a vlekli ji na popravu, sbírajíce horečně a ochotně kamení, protože kdo by si nehodil, naskytne-li se taková pěkná příležitost. Naštěstí pro Zuzanu šel právě okolo proslulý prorok Daniel, který vyslechl Zuzanu i oba žalobce odděleně a zjistil, že každý stařec tvrdí něco jiného. Snadno pak určil, že lžou, a protože lidé už měli kamení nasbírané, ubili nakonec oba staré křivopřísežníky.

V církevním kalendáři má svátek Klára čili "jasná", v našem občanském je tomu až po Zuzaně.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI