Maligní hypertermie

Znecitlivění pro urgentní SC při krvácejícím vcestném lůžku a plodu potenciálně citlivém k MH


Anaesthesia for emergency caesarian section in a parturient with bleeding placenta praevia and a potencially hyperthermia-susceptible fetus


International Journal of Obstetric Anesthesia


Vol. 9, No. 4 (Oct. 2000)  276 – 278


Nanson J.K., Sheikh A


Otec plodu byl citlivý vůči MH. Krvácení při vcestném lůžku nebylo příliš prudké. Zvolen SAB, neboť anestetika a relaxancia (suxametonium) pronikají velmi rychle placentární bariérou a ohrožují plod. Výkon a poporodní průběh hladký.


Prim. MUDr.  Dimitrij Miloschewsky