Potrat spontanní

Pánevní embolizace v léčbě krvácení po spontánním a indukovaném potratu.


Pelvic embolization for treatment of hemorrhage related to spontaneous and induced abortion


AJOG 185, 2001, č.3, s.530-6


Borgatta L., Chen A.Y., Reid A.K. a ost .


Ve USA je asi 1 300 000 indukovaných potratů a 800 000 spoutáních potratů ročně. Oba způsoby potratů jsou ale v podstatě bezpečné. Krvácení po potratu je vzácné (0,1-21 promile). Někdy je příčinou krvácení retence placentární tkáně, atonie dělohy, koagulopatie operační trauma. Obvykle jsou případy řešitelné medikamentózně nebo kyretáží, ale může též dojít k operačnímu řešení, nejčastěji k hysterektomii. Předpoklad 1 hysterektomie na 10 000 potratů vede k číslu 100-200 hysterektomií ročně. Úmrtí po potratech jsou vzácná a asi 15% je v důsledku krvácení  a DIC. Embolizace pánevních cév byly mnohokrát provedeny z různých indikací (karcinom, těhotenství). Profylaktické embolizace byly použity s cílem zabránit porodnickému krvácení a krvácení při cervikální graviditě.


Autoři sebrali literární a ústní informace o použití této metody po spontánních a indukovaných potratech. Pánevní arteriální embolizace byla užita u 11 žen pro krvácení po potratech a byla zpočátku úspěšná ve všech případech. Jedna z žen po neúspěšné opakované embolizaci měla provedenu hysterektomii. Profylaktická embolizace byla provedena u 8 žen s placenta accreta.  4 z nich měly později provedenu hysterektomii


Závěr: Selektivní pánevní embolizace může být úspěšná pro krvácení ve spojitosti s spontáním nebo indukovaným potratem před tím, než se rozhodneme pro hysterektomii.


Doc. MUDr. Jiří  Zikmund, CSc.