SOUTĚŽTE S NÁRODNÍM MUZEEM

Vítkov
Vítkov
Památník byl vystavěn jako Památník Národního osvobození v letech 1929–1938. Znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války, kdy měl všem obyvatelům připomenout druhý protifašistický odboj. Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. Ti však byli po roce 1989 z místa odvezeni a dlouho se hledalo pro památník konkrétní využití.

Národní muzeum zve všechny návštěvníky do Národního památníku na Vítkově!

 V roce 2001 se Národní památník na Vítkově dostal do správy Národního muzea, které začalo připravovat jeho rekonstrukci a rehabilitaci. Po více než dvouleté rekonstukci je památník od 29. 10. 2009 znovu otevřen veřejnosti.
 

Kromě stálých expozic, tematických výstav a impozantních prostor památníku na Vás čeká jedinečná vyhlídka na Prahu a odpočinout si můžete v příjemné kavárně.

 

Neváhejte a připomeňte si významné historické momenty 20. století v Národním památníku na Vítkově!
 

Národní památník na Vítkově je otevřen od čtvrtka do neděle od 10 do 18 hodin (vyhlídka do 16 hodin), vstupné do objektu je 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 200 Kč/rodinné.

Více informací naleznete na www.nm.cz

Ze soutěžících, kteří odpovědí správně na všechny níže uvedené otázky budou vylosováni tři výherci. Každý z nich obdrží 2 volné vstupenky do objektů Národního muzea a jeden hlavní výherce získá navíc zajímavou knižní odměnu.

 

Správné odpovědi naleznete na www.nm.cz

Soutěž bude probíhat od 26. ledna do 9. února 2015.