Ambulantní porod

Ambulantní porod - obrázek
Ambulantní porod - obrázek

Ambulantní porod je alternativou domácímu porodu. Vychází vstříc přání rodičů, kteří se chtějí z různých důvodů vyhnout pobytu v porodnici, ale minimalizuje rizika pro matku a novorozence. Tento systém je podmíněn dobrou organizací domácí péče o ženu i novorozence a je z hlediska zdravotnic­kého systému ekonomičtější než několikadenní hospitalizace nedělek po porodu.

»Ambulantní porod« zahrnuje brzké propuštění, avšak nejdříve za 12 hodin po porodu. Další péče o matku a dítě až do pátého poporodního dne, což je u nás obvyklá doba propouštění z porodnice, je zajišťována v domácnosti rodiny.

Projekt »Ambulantní porod« v České republice vznikl před několika lety ve spolupráci mezi gynekologicko-porodnickou ambulancí Levret s. r. o. a gynekologicko-porodnickou klinikou »U sv. Apolináře«.

Podmínkou pro ambulantní porod je zcela normální (fyziologický) porod a nekomplikovaný zdravotní stav matky i novorozence. Další podmínkou je mikrobiologické vyšetření pochvy matky v době 4 až 6 týdnů před porodem. Přítomnost některých bakterií v pochvě znamená vyšší riziko vzniku novorozeneckých infekcí. Posledním předpokladem pro ambulantní porod je, že v rodině nesmí mít nikdo otevřenou (tj. nakažlivou) formu tuberkulózy, jinak hrozí přenesení infekce na novorozence, který bude proti tomuto onemocnění teprve očkován.

Vlastní ambulantní poporodní péče probíhá tak, že domácnost navštíví každý den jeden zdravotník:

• druhý poporodní den (tj. první den po propuštění) přijde dětská sestra, která kontroluje nejen dítě a kojení, ale také, jak se hojí porodní poranění a zavinuje děloha,

• třetí poporodní den dochází dětský lékař. Ten vyšetří novorozence a očkuje jej proti tuberkulóze,

• čtvrtý poporodní den navštíví doma maminku porodník,

• pátý poporodní den se dostaví opět dětský lékař a odebírá dítěti krev na vyšetření, které zjišťuje přítomnost některých vrozených vad látkové výměny – hlavním důvodem je vyšetření funkce štítné žlázy.

Ambulantní sledování klade samozřejmě zvýšené nároky na matku, která sama musí sledovat dítě a v případě problémů nebo pochybností se spojí s lékaři, kteří jsou trvale telefonicky dosažitelní. Aby bylo usnadněno sledování příjmu potravy, je domů zapůjčena váha. Matka také musí u svého dítěte pomoci s očkováním a s odběrem krve, v nemocnici pomáhá lékaři zdravotní sestra. Rovněž je třeba počítat s její větší fyzickou zátěží než v porodnici. Matce je vždy doporučeno, aby jí v prvních dnech někdo pomohl s péčí o domácnost, aby se sama mohla věnovat výhradně sobě a dítěti.

Matka a celá její rodina musejí vždy předem zvážit okolnosti domácí poporodní péče. Zdravotnický dohled nad nedělkou i nad dítětem nemůže být pochopitelně doma tak nepřetržitý, jako kdyby maminka zůstala v nemocnici.

Pátý den po porodu jsou matka a její dítě předáni do péče ambulantního gynekologa a pediatra. V pražském regionu se projekt „Ambulantní porod“ setkal s nezájmem veřejnosti, a proto zde bylo od této alternativy nakonec upuštěno. Ambulantní péče byla finančně hrazena rodinou, protože není účtována zdravotním pojišťovnám.
 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015      Objednávejte ZDE