Co je rizikové a patologické těhotenství

Co je rizikové a patologické těhotenství - obrázek
Co je rizikové a patologické těhotenství - obrázek

 

Rizikové těhotenství je obecný název pro všechna těhotenství, kdy je zvýšená pravděpodobnost, že se nenarodí dítě zcela zdravé. Nejčastěji se jedná o hrozící potrat nebo předčasný porod, o těhotenství, kdy je podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu ap. Rizikové těhotenství může způsobit nemoc nebo nepravidelnost matky (např. příliš vysoký nebo nízký věk, dědičná zátěž, neúspěšná předcházející těhotenství, léčená neplodnost, vícečetná těhotenství ap.). Riziková těhotenství vyžadují zvýšenou preventivní péči. Těhotná žena navštěvuje poradnu, které se říká poradna pro riziková těhotenství.

Patologické těhotenství znamená, že těhotná žena je buď sama vážně nemocná, anebo jen její dítě. Často mohou problémy potkat oba současně. U některých žen mohla existovat choroba již před otěhotněním, ale v těhotenství se může případně zhoršit (např. cukrovka, některá plicní a srdeční onemocnění). Jindy se může onemocnění objevit až v průběhu těhotenství (např. tzv. těhotenská cukrovka, preeklampsie ap.). U dítěte se mohou vyskytnout vrozené vývojové vady, stavy s poruchou výživy, projevy Rh-izoimunizace matky ap. Patologická těhotenství vyžadují léčebnou péči, u lehčích forem často jen ambulantní, u těžších pobyt v nemocnici. Některé nepravidelnosti, vícečetné těhotenství, nepravidelné uložení dítěte, nízko nasedající placenta ap. vyžadují často tzv. preventivní hospitalizaci před porodem. Maminka leží na oddělení pro riziková těhotenství. 

Porod u řady tzv. rizikově těhotných může proběhnout nakonec zcela fyziologicky. Občasné stesky, že se více »patologizují« těhotenství, nejsou ale na místě. Úkolem porodnictví je, aby se postaralo o všechny těhotné ženy v zemi a ne jen o některé. Ročně navštíví poradny českých porodnic okolo 100 000 žen. Aby byla záruka dobré péče o jejich zdraví, bylo třeba vytvořit systém zdravotní péče. Generace porodníků a porodních asistentek tento systém vytvářely desítky let a dnešní generace jej dále zdokonaluje. Je to nikdy nekončící činnost. Pro těhotnou ženu je bezpečnější, když dostane vyšší úroveň péče v poradně pro riziková těhotenství, než kdyby se ten či onen příznak bagatelizoval a těhotenství by nemuselo dopadnout právě úspěšně.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015