Krvácení koncem těhotenství a začátkem porodu

Krvácení koncem těhotenství a začátkem porodu - obrázek
Krvácení koncem těhotenství a začátkem porodu - obrázek

V této fázi těhotenství, po 28. týdnu, bývá nejčastější krvácení z okrajového sinu placenty (ve 30 %), předčasného odlučování lůžka (25 až 30 %), vcestného lůžka (12 až 20 %) a v 5 % je z jiných příčin. Asi třetina příčin krvácení zůstává neobjasněna.

Krvácení z okrajového sinu je třetina krvácení na konci těhotenství a na začátku porodu. Obvykle to jsou krvácení slabší, opakují se. V těhotenství jsou vzácnější, dostavují se až v předporodním období (v posledních 3 až 4 týdnech těhotenství), častěji před porodem nebo až na začátku porodu. Nejčastější jejich příčinou je nízké nasedání lůžka.

Předčasné odlučování lůžka na malé ploše jejího zakotvení na děložní stěně se projeví stejně jako krvácení z okrajového sinu, bývá ale silnější a trvá déle. Zevním krvácením se prozradí předčasné odlučování na okrajích placenty. Průběh a důsledky odloučení placenty na větší ploše byly již popsány.

Vcestné lůžko se projevuje krvácením, často opakovaným v posledních třech měsících těhotenství, někdy ale až na začátku porodu, který bývá předčasný. Krvácení jsou různé intenzity, až velmi prudká, odcházejí koagula sražené krve, u těhotné se dostaví rychle známky sekundární anémie až hemoragický šok. Plod může v děloze odumřít v důsledku akutní placentární nedostatečnosti.

Při krvácení se postupuje podle toho, o jaký typ vcestného lůžka se jedná a jak silné je krvácení. Při částečném a úplném vcestném lůžku se provede císařský řez. Byla-li tato anomálie inzerce diagnostikována v >těhotenství, žena je hospitalizována a císařský řez se provede na začátku porodu. Při nízkém nasedání lůžka v průběhu porodu obvykle stačí protrhnout vak blan, poté hlavička sestoupí, okraj placenty přitlačí, a tím krvácení zastaví. U marginálního vcestného lůžka se postupuje podle intenzity krvácení: při slabém je volen stejný postup jako při nízkém nasedání, při velkém se provede císařský řez.

Krvácení z jiných příčin je asi v 5 % vyvoláno tak jako v raném těhotenství, rozpadajícím se cervikálním polypem, karcinomem děložního hrdla, zánětem čípku a poševní sliznice, varixy. Bývá slabší, krev není jasná, červená, ale tmavá nebo vodnatá.

Příčinou krvácení v posledních měsících těhotenství může být menší nebo větší nepravidelnost, mnohdy taková, že ohrožuje život matky a plodu. Ať je krvácení jakékoliv intenzity, musí být neodkladně zjištěna jeho příčina a zahájena příslušná léčba!

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015