Obtíže provázející i pravidelné těhotenství

Obtíže provázející i pravidelné těhotenství - obrázek
Obtíže provázející i pravidelné těhotenství - obrázek

Jen málo žen prožívá těhotenství bez některých obtíží, které jsou spíše nepříjemné než závažné. Těhotná by o nich měla předem vědět, znát jejich příčiny, měla by umět rozlišit nepříjemné od závažného. Zároveň by si měla uvědomit, že nepředstavují riziko pro plod – pokud by náhodou léky užívané k potlačení nepříjemností nebyly teratogenní, tj. nevyvolávaly vývojové vady u plodu.

Celkové obtíže

Mdloby, pocity závratě se mohou dostavovat již od začátku těhotenství, začínají pocitem labilnosti, ztráty rovnováhy. Dostavují se, když těhotná delší dobu stojí, je v přeplněné místnosti, ale též když rychle vstane. Tento stav vyvolává nedostatečné zásobení mozku krví. Proto se má těhotná vyvarovat dlouhodobého stání. Jakmile pocítí závrať, měla by si sednout, hlavu sklonit ke kolenům nebo se položit s dolními končetinami výše, než je hlava. Neměla by rychle vstávat ze sedu, při teplém počasí by se měla držet ve stínu.

Syndrom dolní duté žíly jsou pocity mdloby až ztráty vědomí s hlubokým poklesem krevního tlaku dostavující se u některých žen v posledních týdnech těhotenství (ale i za porodu), jsou-li v poloze vleže na zádech. Těžká děloha tlačí v tomto případě na dolní dutou žílu, přivádějící krev z dolní poloviny těla k pravé síni, a tak se sníží krevní návrat – přívod krve k srdci. Velmi prosté opatření – uložení na levý bok – navrátí těhotné nebo rodičce vědomí.

Psychické změny, zejména emocionální, rychlé, netypické změny nálady provázené často pláčem a úzkostí, se dostavují již od početí, častější jsou v posledních třech měsících gestace. Bylo o nich pojednáno v předcházející kapitole.

Poruchy spánku – nespavost, probouzení ze spánku, znepokojující sny byly také zmíněny v příslušných kapitolách.

Snadnějšímu usnutí napomůže sprcha v teplé vodě, teplý mléčný nápoj, uvolňující masáž, lze doporučit čtení před usnutím. Dále napomůže tzv. samo-uvolňování, běžněji nazývané autogenní trénink. Jedná se o současné uvolňování svalového i psychického napětí. Provádí se v poloze vleže s mírně podloženými koleny a hlavou, s dolními končetinami něco roznoženými, horními poněkud oddálenými od střední čáry. Při proceduře se má klidně a pravidelně dýchat nosem. Nejprve se přitiskne na 10 sekund dolní končetina k podložce, pak se zcela uvolní, aby v ní povolilo všechno napětí. Cvik se několikrát zopakuje. Další den se provádí cvik se stejnou končetinou. Až je zvládnuto uvolňování jedné končetiny, přistoupí se k nácviku uvolňování druhé dolní končetiny, pak po 2 až 3 dnech se začne s nácvikem uvolňování horních končetin. Po zvládnutí uvolňování končetin se začíná s uvolňováním celkovým.

Celkové uvolňování se provádí opět vleže. Se zavřenýma očima za pravidelného dýchání se uvolňuje přibližně po 10 sekundách pravá paže, pak pravá noha, levá noha a nakonec levá paže. Nakonec se uvolní svaly zádové a krční. V celkovém uvolnění za pravidelného a hlubokého dýchání se setrvá 2 až 3 minuty. Uvolněny musí být ovšem i myšlenky. Podaří-li se zvládnout uvolnění celého těla i myšlenek, velmi pravděpodobně cvičící usne.

K usnutí je třeba zaujmout příjemnou polohu, tou je v té fázi těhotenství, kdy je silně zvětšené břicho, tedy po šestém měsíci, poloha na levém boku s levou dolní končetinou volně nataženou a pravou mírně pokrčenou v kolenním a kyčelním kloubu, položenou přes dolní končetinu. Lékař tablety nepředepíše dříve než v posledních třech měsících gestace, a to jen v případě, že je těhotná nespavostí vyčerpána.

Únavnost je částečně vyvolána vysokou hladinou progesteronu již na začátku těhotenství. Progesteron má do jisté míry i sedativní (zklidňující) účinek. Zčásti je to důsledek metabolických změn směřujících k přednostnímu zásobování plodového vejce živinami. I v průběhu dalšího těhotenství trvá vyšší únavnost, někdy dokonce s pocitem závratě, především v posledních měsících, kdy přistupují obtíže dechové a změny statiky těla.

Těhotná by měla těmto pocitům předcházet častějším odpočinkem vsedě (s dolními končetinami uloženými výše) nebo vleže, relaxovat, využívat masáží.

Oběhové a cévní změny

Zvýšení krevního tlaku nemusí být provázeno žádnými symptomy nebo jen neurčitými bolestmi hlavy v oblasti čela, otoky kotníků a zápěstí, poruchami vidění a zvracením. To ovšem tehdy, stoupne-li krevní tlak rychle, což je závažným příznakem poruch v posledních měsících těhotenství. Je to příznak častější u žen v prvním těhotenství, obzvláště jsou-li starší 35 let.

Nepravidelné těhotenství

Varikózní žíly, naběhlé podkožní žíly, jsou patrné nejčastěji na dolních končetinách. Mohou se ale objevit i na zevních rodidlech a kolem řitního otvoru – jako hemoroidy.

Na vzniku rozšíření žil se podílí jednak snížené napětí cévní stěny účinkem progesteronu, jednak vyšší žilní tlak vyvolaný tlakem zvětšené dělohy na žíly odvádějící krev z dolních končetin a z dolních částí trávicího ústrojí.

Těhotná se má vyvarovat dlouhého stání, při odpočinku má dolní končetiny ukládat do zvýšené polohy (i vleže). Měla by nosit těhotenské punčocháče – nikoliv podkolenky. Tvorbě varikózních žil lze předejít jemnou masáží – ovšem ne míst s již vytvořenými varixy.

Hemoroidy, rozšířené žíly kolem řitního otvoru, vznikají stejným mechanismem. Rozšířené žíly pod sliznicí řitního otvoru mohou dokonce vyhřezávat z řitního otvoru při tlačení na stolici.

Těhotná má udržovat pravidelnou vláčnou stolici dostatečnou konzumací vlákniny (viz dále), což vyloučí nutnost většího tlaku na stolici. Nemá zvedat nic těžkého, aby se vyhnula zvyšování nitrobřišního tlaku a vyššího tlaku v rektálních žílách při napětí zádových svalů. Ze stejných důvodů je třeba předcházet nachlazení a kašli, event. nachlazení včas léčit.

Vyhřezla-li sliznice řitního otvoru, což se jeví jako zarudlý útvar, je třeba výhřez zasunout zpět. Může se to provést kouskem sterilní gázy smočené ve vlažné vodě nebo potřené sterilní vazelínou jemnými krouživými pohyby a jen mírným tlakem. Výhřez za porodu reponuje lékař.

Dýchací ústrojí

V pokročilém těhotenství se mohou dostavit stavy dušnosti při rychlejší chůzi, stoupání do schodů apod., zejména u těhotných s větším objemem břicha při zmnožení plodové vody a vícečetném těhotenství. Ustane-li těhotná v pohybu a začne zhluboka pravidelně dýchat, pocit nedostatku vzduchu vymizí. Těhotná by se měla stavů vyvolávajících dušnost vyvarovat a měla by jim i předcházet nácvikem správného dýchání zajišťujícího lepší sycení krve kyslíkem.

Dušnost by ovšem mohla být i důsledkem astenie nebo chudokrevnosti, proto by se těhotná měla obrátit na lékaře v prenatální poradně.

Trávicí ústrojí

Ranní nevolnost – pocit nevolnosti provázený občas zvracením se dostavuje nejčastěji ráno, ale může se projevit kdykoliv v průběhu dne. Obvykle se dostavuje tehdy, pokud je těhotná lačná, a po dlouhém nočním spánku. Jsou to obtíže prvních tří měsíců gestace, později odeznívají. Bývají provázeny zvýšenou tvorbou slin. Hlavní příčinou je asi snížená hladina glukózy v krvi, ovšem spolupůsobí zde také hormony žlutého tělíska.

Úlevu od nevolnosti přivodí jídlo. Pro těhotnou by mělo být zásadou jíst častěji a v malých dávkách. Má konzumovat potraviny s vysokým obsahem sacharidů, jako např. celozrnný chléb, brambory, rýži, vločky. Má se vyvarovat smažených jídel a kávy, které by mohly vyvolat nevolnost. Měla by mít po ruce (na stole nebo v kabelce) sáček s bonbony. Ranní nevolnosti může předejít tím, že na nočním stolku bude mít sklenici s vodou a několik sušenek a ty asi 15 minut předtím, než vstane z lůžka, zkonzumuje.

Cigaretový kouř a jiné pronikavé pachy mohou vyvolat nevolnost v kterékoliv části dne. K jejich potlačení obvykle postačí vypít větší množství tekutin (ovocný džus, netučné mléko).

Zvýšená tvorba slin doprovází fáze nevolnosti a ranního zvracení, může však být samostatná – dokonce dosahovat až litr slin i více za den. Také tato obtíž mizí po třetím měsíci gestace, nicméně jsou popsány případy, že trvala po celou dobu gestace.

Ústní dutina. 
Sliznice vystýlající ústní dutinu je v těhotenství překrvená a zbytnělá, zejména zbytní slizniční papily mezi jednotlivými zuby (interdentální papily). Jemné kapiláry v nich jsou křehké, snadno praskají, zejména při jídle a také při čištění zubů kartáčkem, a krvácejí.

Kazivost chrupu a péče o chrup v těhotenství je probrána ve zvláštní kapitole.

Pálení žáhy – pyróza, pocit palčivé bolesti za hrudní kostí, je vyvoláno vniknutím žaludečního obsahu (žaludeční šťávy obsahující kyselinu chlorovodíkovou) ochablým česlem do dolní části jícnu, může ale proniknout až do ústní dutiny. Nejčastěji se tak stane, když se těhotná položí, při kašli, když zvedá těžší předměty, když silně nutí na stolici. Je to způsobeno tím, že kruhový svalový svěrač v místě vstupu jícnu do žaludku je účinkem progesteronu ochablý. V posledních týdnech těhotenství může těhotná děloha vytlačovat žaludek směrem vzhůru, což také vhání žaludeční obsah do jícnu.

Aby se předešlo tomuto nepříjemnému pocitu, má těhotná požívat menší množství pokrmů, aby se žaludek nepřeplnil. Spát má podepřena několika polštáři. Neutralizaci žaludečního obsahu napomáhá vypití sklenice mléka na noc. Lékař předepíše léky neutralizující žaludeční šťávu až v pozdějších stadiích těhotenství.

Plynatost – meteorismus, nadýmání neodcházejícími plyny tvořícími se v procesu trávení v trávicím ústrojí, zejména v tlustém střevě, je důsledkem sníženého napětí a pohyblivosti střev vyvolaných progesteronem, stejně jako další obtíž, obstipace, pojednávaná dále, s níž má nejen stejnou příčinu, projevy, ale také prevenci a léčení.

Zácpa – obstipace je nesnadné vyprazdňování tuhé stolice. Může se objevit hned po početí a přetrvat celé těhotenství. Příčina byla uvedena v odstavci o plynatosti. Ochablé střevo se nedostatečně stahuje, takže zbytky potravy se v něm pomalu posunují. V důsledku toho, že stolice je dlouhou dobu v tlustém střevě, je z ní absorbováno více vody, stolice je tuhá a suchá, není kluzká. Bývá méně častá, až i po několika dnech. K jejímu vyprázdnění z konečníku je třeba usilovného tlačení (nucení). Často bývá zároveň zpomalené vylučování střevních plynů, střevní kličky jsou rozepjaté, a to vyvolává pocit nadýmání.

Předcházet zácpě znamená pít více tekutin, konzumovat co nejvíce stravy povzbuzující svými zbytky činnost střev, např. ovoce, zeleniny a pokrmů s vysokým obsahem vlákniny. Jednou i vícekrát denně má těhotná věnovat aspoň 20 minut rychlejší chůzi. Projímadla nejsou vhodná a nemají být brána bez konzultace s lékařem. Vhodné jsou preparáty v podobě přírodní vlákniny, neboť zvyšují podíl vody ve stolici a činí ji vláčnou. Obdobný účinek mají fíky a sušené švestky.

Průjem se může objevit kdykoliv v průběhu těhotenství, jeho příčinu je třeba hledat v prvé řadě v dietní chybě nebo v infekci. V takových případech je třeba zvýšit přívod tekutiny (neslazeného čaje) k úhradě ztráty tekutin, trvá-li průjem dva a více dnů, je třeba vyhledat lékaře, který případně odebere vzorek stolice pro bakteriologické vyšetření a doporučí další postup.

Pohybové ústrojí

Bolesti v zádech, zejména v oblasti dolní páteře, někdy vystřelující do hyždí, stehen i nohou, jsou častou stížností těhotných. Bolesti se dostavují především po delším stání, po zvednutí těžšího předmětu v posledních týdnech těhotenství. Intenzivně se taková bolest může také dostavit při otáčení se v lůžku na bok.

Vysoká hladina estrogenů a progesteronu vyvolá prosáknutí a uvolnění pánevních vazů a vazů v oblasti dolní, bederní páteře. To má za následek statické i dynamické změny v pánvi, zvýšenou pohyblivost v kloubech po uvolnění kloubních pouzder. Obtíže z toho vznikající jsou navíc umocněny zvýšenou hmotností ženy v těhotenství, oslabením břišních a zádových svalů, spaním na měkkých matracích a přetěžováním zádového svalstva při dlouhém stání.

Preventivním opatřením jsou cviky k posílení bederního svalstva, masáže, spánek na rovné matraci, vyvarování se zvedání těžších předmětů. Když je třeba něco zvednout (např. dítě), není vhodné se nad ním naklánět – ale se vztyčenými rameny zapojit do zvedání stehenní svalstvo. Je třeba dbát na správné držení těla. Zvětšující se břicho přesunuje těžiště těla dopředu. Aby těhotná udržela rovnováhu, prohýbá se dozadu, takže zádové svalstvo je trvale napjaté, to vyvolává bolest. Správné držení těla vestoje, vsedě je takové, že krk i záda jsou v jedné přímce. Těhotná se má vyhýbat předklánění. Při domácích pracech je vhodné zaujmout polohu vsedě nebo vkleče, aby se vyvarovala ohýbání a sklánění. Má-li těhotná vstát z polohy vleže na podlaze (např. při gymnastice), má se přetočit na bok, opřít se rukama a přejít do sedu s rovnými zády za pomoci síly stehenního svalstva.

Bolesti žeber a jejich citlivost, zejména vpravo pod prsy, je vyvolána tlakem zvětšené dělohy na žebra. Bolesti bývají větší vsedě. Tento druh obtíží se dostaví v posledních třech měsících těhotenství. Těhotná má nosit volný oděv, který nestlačuje žebra. Když uléhá, má se podepřít polštáři. Bolesti obvykle ustanou v posledním měsíci gestace, když hlavička plodu sestoupí níže do dolního děložního segmentu a děložní dno se sníží.

Bolesti v nártu dolních končetin mohou být důsledkem únavy po dlouhém stání, nošení nevhodné měkké a poddajné obuvi bez podpatku – anebo projevem propadání nožní klenby. Prosáknutí vazů postihuje i malé klouby zánártní, klouby se uvolňují, což za podmínek zvýšené tělesné hmotnosti těhotných a nevhodné obuvi podporuje propadání nožní klenby a vznik tzv. ploché nohy. Objeví-li se bolesti tohoto druhu, je nezbytné vyhledat ortopeda, který zjistí příčinu bolestí a doporučí opatření k jejich odstranění. Bude to jistě rada nezatěžovat dolní končetiny, dostatek odpočinku a nošení vhodné obuvi, případně s ortopedickou vložkou.

Křeče svalů stehenních, lýtkových nebo v chodidlech se dostavují v posledních třech měsících gestace, obvykle v noci, takže těhotnou probudí. Příčina křečí není spolehlivě objasněna, nejpravděpodobněji to je snížená hladina vápníku v krevní plazmě. Také nedostatek soli bývá někdy uváděn jako příčina. O léčení je třeba se poradit s lékařem. Při záchvatu křečí pomůže masáž postižené oblasti, krouživé pohyby nohou v hlezenním kloubu. Po odeznění křečí je postižená oblast mírně bolestivá.

Syndrom karpálního tunelu je pocit brnění, především v palci a ukazováku ruky, provázené někdy pocitem “mrtvění”, necitlivosti a slabosti. Může být postižena celá ruka i předloktí. Tento stav se objevuje již v raném těhotenství a pokračuje celé těhotenství. Vyvolán je otokem tkání v tzv. karpáním tunelu na dlaňové ploše zápěstí, kudy procházejí nervy a cévy z předloktí do dlaně.

Při záchvatu je možno držet ruku nad hlavou a kroužit jí v zápěstí. Účinná je akupunktura. Žena trpící touto obtíží by měla mít při spaní ruce uložené výše na polštáři. Symptomy obvykle po porodu vymizí. Lékaři doporučují těhotným s výraznými obtížemi diuretika – léky zvyšující tvorbu moči.

Tetanické křeče – nejsou míněny křečové stavy při tetanu, ale izolované stahy svalů ruky (někdy též mimického obličejového svalstva) vyvolané intenzivním hlubokým dýcháním, čímž se krev přesytí kyslíkem, napětí oxidu uhličitého poklesne, a tím se zvýší alkalita krve. Tento stav se častěji vyskytne za porodu, když rodička usilovně a rychle dýchá. Prsty rukou vytvoří tzv. špetku, někdy ztuhne obličejové svalstvo, často se přitom vyvine úzkostný stav. Pomoc je snadná, zadržet dech, aby se oběh na obvyklou míru nasytil oxidem uhličitým a snížila se alkalita krve.

Otoky, zejména na dolních končetinách v oblasti hlezenního kloubu a na dolních částech bérců, se v menší míře vyskytnou u většiny těhotných. Jsou důsledkem retence vody v organismu těhotné a vlivem estrogenů a progesteronu. Zvětšení otoků může vyvolat dlouhodobá poloha vestoje, zejména za teplého počasí.

Zvětšení otoků na celé bérce, stehna, podbřišek, ruce a obličej je ovšem závažným důkazem hromadění tekutiny a může být příznakem tzv. pozdní gestózy. Proto lékař v prenatální poradně při každé návštěvě těhotné kontroluje rozsah otoků (a zároveň sleduje hmotnostní přírůstek), aby tato závažná těhotenská komplikace byla včas zachycena a podrobena léčbě.

Rodidla

Varikózní rozšíření žil na zevních rodidlech bylo zmíněno v kapitole o oběhových a cévních změnách.

Výtok z rodidel v těhotenství. Překrvení sliznic pohlavního ústrojí v těhotenství má za následek zvýšené prosakování tkáňového moku a zvlhčení pochvy i vulvy bez jiných zevních příčin. Toto zvlhčení však představuje vhodné podmínky pro osídlení stejnými infekčními původci jako u netěhotných, zejména kvasinkové infekce.

Hojný, řídký výtok může být ze žlázek těhotensky změněné sliznice děložního hrdla, ale může se jednat i o odtékající plodovou vodu. Posouzení příčiny přísluší odbornému lékaři.

Prsy

Citlivé, bolestivé prsy, pocit tíže v prsech a bodání v bradavkách mohou být jednou z prvních, tzv. nejistých známek těhotenství. Objeví se brzy po početí a obvykle přetrvává po celou dobu gestace, s blížícím se porodem se může ještě vystupňovat. Tyto pocity jsou vyvolány především překrvením v souvislosti se změnami v mléčné žláze, vyvolanými účinky estrogenů a progesteronu.

Těhotná má od začátku gestace nosit správný typ podprsenky, která prsy podpírá, ale netísní je. Má-li těhotná objemnější prsy, je lepší, má-li podprsenku i v noci. Jednou denně mají být prsy šetrně omyty vodou a jemným mýdlem a ihned osušeny. Na bolestivé bradavky je vhodné nanést dětskou pleťovou vodu nebo olej.

Kůže, vlasy, nehty

Svědění kůže na podbřišku může být vyvoláno u některých těhotných rozpínáním břišní stěny.

Zarudnutí a svědění kůže v krajině stydké a pod prsy je vyvoláno drážděním potem, který se hromadí v kožních záhybech. Nedostatečná hygiena riziko této nepříjemnosti ještě zvyšuje. Zarudnutí přechází někdy i na vnitřní plochy stehen. Preventivně je třeba udržovat zevní rodidla a kůži pod prsy v čistotě, potírat je pleťovou vodou nebo jiným kosmetickým přípravkem s vysušujícími účinky. Důležité je nosit správný druh podprsenky.

Vlasy. Vysoká hladina hormonů v těhotenství je příčinou toho, že vlasy pomaleji rostou a pomaleji se obměňují, tedy i méně vypadávají. Pokud by se vlasy staly méně poddajnými, je třeba volit jiný účes.

Nehty rostou v těhotenství pomaleji než mimo gestaci, jsou ale méně odolné, více se lámou a třepí než mimo gestaci. Těhotná má mít proto nehty krátce zastřižené a při práci v domácnosti (nebo na zahradě) používat rukavice.

Zácpa

Zácpa představuje pro některé ženy během těhotenství obtěžující problém zejména v posledním trimestru. U žen, které trpí habituální zácpou, se stav v těhotenství zhoršuje. Frekvence zácpy těhotných odráží jejich dietní zvyky, příjem tekutin a návyk tělesného cvičení. Ve studiích s pozorováním bylo shledáno, že nejméně třetině žen přináší úlevu léčba zácpy fyziologickými postupy (změna diety, změna příjmu tekutin nebo cvičení). Nedávno se soutředil zájem na snížení výskytu zácpy mírným doplokovým příjmem vlákniny v dietě. V randomizované studii porovnávající dietu s doplňkem otrub a dietu bez tohoto doploku se ve skupině žen s doplokem vlákniny zvýšily pohyby střeva a tyto ženy měly zácpu méně často než ženy neléčené. Nicméně přestanou-li fyziologické postupy působit, mnohé ženy potřebují laxancia. Ta obvykle dělíme podle účinku. Hydrofilní léky zvětšující objem (polysacharidy anebo deriváty celulózy) a detergencia změkčující stolici (dioktylsulfosukcináty) nemají relativně žádné nepříznivé účinky, protože jsou inertní a nevstřebávají se. Některá laxancia, jako jsou difenylmetany (například bisacodyl a fenolftalein), antrachinony (aloe, cascara a senna) a ricinový olej působí svým dráždivým účinkem přímo na střevo. Nejběžnějšími vedlejšími účinky pro matku jsou křeče nebo napínání břicha, zvýšená sekrece hlenu a nadměrný průjem s následnou ztrátou tekutin. Chronické užívání může vést ke ztrátě normální funkce střeva a k závislosti na projímadlech. Všechna dráždivá projímadla jsou do jisté míry vstřebávána a většina z nich prochází placentou, přičemž máme málo informací o jejich možném účinku na plod. Salinická projímadla (soli hořčíku, sodíku a draslíku) a lubrikancia (minerální oleje) nesmějí být v těhotenství používána vůbec, prvá pro nebezpečí elektrolytového rozvratu, druhá kvůli interferenci se vstřebáváním vitaminů rozpustných v tucích. Dlouhodobé užívání objem zvětšujících látek i změkčovadel stolice je v těhotenství bezpečné. Jestliže tyto přípravky selžou, je třeba krátkodobě použít dráždivá laxativa jako list senny nebo bisocodyl. Salinická projímadla a lubrikační oleje se nemají používat vůbec.

Chronická zácpa

Zácpa - nadměrně dlouhé zadržování stolice ve střevě spojené s občasným namáhavým vyprazdňováním (delší než 2 - 3 dny). množství stolice je malé. Stolice je suchá a tuhá. typické potíže - bolesti břicha, pocit plnosti a tlaku, nadýmání. Nejčastější příčiny jsou zneužití projímadel, strava chudá vlákninou, nedostatek pohybu, potlačování vyprazdňování. Při potížích je nutná návštěva lékaře. Někdy se vyskytuje nepravá zácpa - vyprazdňování střeva není každý den, ale stolice není tuhá a suchá. Jak se stravovat? - dostatečný příjem stravy bohaté na vlákninu - látky rostlinného původu, při trávicím procesu dojdou do tlustého střeva relativně nezměněny, zde nabobtnají a podporují činnost střev. - dostatečný příjem tekutin - 2 litry denně, bez tekutin nejsou využity potraviny obsahující vlákninu - na vlákninu bohaté potraviny - ovoce, zelenina, celozrnné produkty, lněná drť, pšeničné otruby - kyselé mléčné produkty - jogurty, kefír, mléko, sýry, tvarohy také podporují činnost střev - rozdělení jídel na 5 - 6 denních dávek Na co dát pozor? Vyvarovat se nedostatku pohybu, tělesná aktivita podporuje činnost střev. Pokud možno naplánovat vyprazdňování na stejnou dobu. Nezneužívat účinek projímadel, časté užívání poškozuje střevo a rovnováhu vody a stopových prvků v těle. Dodržovat pitný režim, mít trpělivost se změnou léčby z používání projímadel na přechod stravy bohaté na vlákninu. Pozor na nápoje obsahující sacharin - mohou způsobovat zácpu. Způsob úpravy pokrmů Nevhodné - tučná úprava, smažení, nakládání do oleje. Vhodná - dušení, vaření, grilování v grilech a troubách, krátké pečení

Křeče v nohách

Křeče v nohách (bolestivé spazmy v lýtkových svalech) pociťuje v určité míře téměř polovina těhotných, zvláště v posledních měsících těhotenství. Potíže se objevují spíše v noci a opakovaně se vrací po týdny i měsíce. Příčina a mechanismus vzniku těchto křečí není ještě jasný. K léčbě a profylaxi se předpisuje řada léků někdy na základě podivných analogií, nepotvrzených hypotéz a nekontrolovaných studií. Na podkladě nekontrolovaných studií jsou jako účinné široce doporučovány chinin, benadryl, vitamin D a dieta s kalciem. V jedné kontrolované studii bylo prokázáno, že tabletky chloridu sodného jsou účinnější než placebo nebo postup bez medikace i než kalcium laktát, ale tyto výsledky nebyly potvrzeny. V placebem kontrolovaných studiích nedokázalo kalcium zlepšit příznaky u žen, které braly 1 g kalcia dvakrát denně po tři týdny. Soli kalcia jsou stále hojně předepisovány bez ohledu na to, že chybí důkaz z kontrolovaných studií o jejich nějakém účinku ve srovnání s placebem. Bohužel další studie o účinnosti zvýšeného příjmu sodíku nebudou asi realizovány. Je pravděpodobné, že pozorovaný užitek se omezuje na ženy, které mají nedostatek sodíku. Masáže a natahování postižených svalů přinesou úlevu při záchvatu a jistě stojí za to tyto neškodné úkony zkusit. Křečové žíly a otoky Standardní léčba příznaků způsobených varikozitami v těhotenství je podpora elastickými punčochami. Ty přinášejí zřejmou úlevu, i když nebyly testovány v randomizovaných studiích. Jedna malá, ale dobře kontrolovaná studie přinesla důkaz, že rutosidy poskytují při příznacích způsobených varikozitami včetně křečí, únavy a otoků lepší pomoc než placebo. K potvrzení těchto nálezů a k ujištění, že užití rutosidů v těhotenství nemá škodlivé účinky na plod, jsou potřebné ještě další práce. Také musí být uspořádány studie k porovnání léků a fyzikálních prostředků, jakými jsou podpůrné elastické punčochy. Další metody poskytující symptomatickou pomoc při otocích, jako přerušovaná zevní pneumatická komprese nebo ponořování nohou asi na hodinu do lázně, mohou způsobit krátkodobé snížení objemu dolních končetin, nebo zvýšené vylučování moče, ale praktická pomoc je malá. Hlavní problém u edémů spočívá v prožívaných potížích a není dokázáno, že zmíněná opatření poskytují úlevu od těchto příznaků.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015