Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Cukrovka neboli diabetes - obrázek
Těhotenský neboli gestační, tj. během těhotenství prvně rozpoznaný diabetes mellitus se objevuje asi u 2–6 % těhotných. Projevuje se vysokými hladinami glykémie v krvi matky. Glykémie je odborný výraz pro koncentraci cukru v krvi. Nadměrně...
Fetopatia diabetica - obrázek
Plody diabetických těhotných (pokud glukózový metabolismus není upraven příslušnou léčbou) jsou ohrožené vysokým výskytem diabetických embryopatií 3krát častěji než u zdravých těhotných. Vedou k potratu nebo ke kongenitálním malformacím, zejména k...
Chudokrevnost - obrázek
I v pravidelně probíhajícím těhotenství klesá v důsledku zvýšeného objemu krevní plazmy počet červených krvinek i krevního barviva. Tím příroda zařizuje, že krev není tolik »hustá« (odborně viskózní), lépe protéká i nepatrnými cévkami a dobře...
Krevní skupiny a Rh faktor - obrázek
Již dávno pozorovali lékaři, že když se krev rozdílných jedinců mezi sebou smíchá, někdy se srazí a jindy ne. Studium těchto zákonitostí vedlo k poznatku, že existuje několik krevních skupin, které lze mezi sebou mísit, pokud se dodržují určitá...
Je to intrauterinní poškození plodu mateřskými protilátkami proti krevním antigenům plodu. Nejčastěji se jedná o imunoreakci v Rh-systému, kdy Rh-negativní matka má s Rh-pozitivním partnerem Rh-pozitivní dítě. Krvinky plodu pronikají do mateřského...
Gestózy - obrázek
  “Gestóza” je označení pro skupinu poruch zdraví těhotné ženy vyvolaných přítomností plodového vejce. Mimo těhotenství se nevyskytují, s ukončením těhotenství vymizí. Vyskytují se jednak na začátku těhotenství (v prvních třech měsících gestace...
Rané (časné) gestózy - obrázek
Projevují se nauzeou (nucením ke zvracení), zvracením a zvýšenou tvorbou slin, ptyalismem Obvykle se objevují koncem prvního měsíce těhotenství a mizí ve čtvrtém. Jejich závažnost a důsledky (ztráta tekutin a minerálů, úbytek hmotnosti, porucha...
Preeklampsie neboli pozdní gestóza - obrázek
Než budeme hovořit o pozdní gestóze, je potřebné vysvětlit, čemu se říká rané gestózy. Jedná se o zdravotní komplikace v I. a ve II. trimestru těhotenství, které se projevují nucením ke zvracení (odborně nauzeou), zvracením a zvýšenou tvorbou slin (...
Eklampsie - obrázek
Eklampsie je záchvat tonicko-klonických křečí s následným komatózním stavem (stavem hlubokého bezvědomí). Obvykle se dostaví u žen s příznaky pozdní gestózy a po předcházejících alarmujících symptomech preeklamptického stavu, ale i bez nich, zcela...