Osamělá těhotná

Osamělá těhotná - obrázek
Osamělá těhotná - obrázek

Ve svízelné situaci se někdy nacházejí osamělé a opuštěné těhotné, u nichž četba o potřebě příjemného a klidného prostředí, o partnerských vztazích a o společném očekávání příchodu dítěte na svět vyvolá jen útrpný úsměv nebo pláč.

těhotná sklopená hlava Rozsáhlé studie o průběhu těhotenství a porodu v závislosti na sociálních podmínkách, rodinném stavu, rodinných poměrech, vzdělání, zaměstnání a jeho zátěži, včetně cesty na pracoviště, na fi nanční a bytové situaci, zátěži v domácnosti a podobných vlivech prokázaly, že svobodné a osamělé ženy žijící v nepříznivých sociálních podmínkách mají více těhotenských komplikací, jako jsou potraty, předčasné porody a porodní nepravidelnosti, zejména poruchy činnosti dělohy během porodu, a že nepříznivých vlivů nezůstává ušetřen ani plod, který bývá předčasně porozen a ohrožen nižší porodní hmotností.

Toto zjištění často vede k zařazení osamělých těhotných žen do kategorie rizikových těhotných a je jim věnována zvýšená péče. To je ale vše, co mohou porodník a porodní asistentka pro ženu učinit! Osamělá těhotná však potřebuje sociální pomoc, což je mnohdy více než pomoc finanční.

Na pomoc osamělým a opuštěným těhotným ženám se zaměřilo v poslední době i několik českých nadací a klubů, které se jim snaží v nelehké chvíli poskytnout alespoň odbornou pomoc.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015