Proč lékaři v prenatální poradně zjišťují rozměry pánve?

Proč lékaři v prenatální poradně zjišťují rozměry pánve? - obrázek
Proč lékaři v prenatální poradně zjišťují rozměry pánve? - obrázek

Mezi předpoklady snadného porodu patří také přiměřeně prostorná pánev. Je to soubor kostí tvořících veliký prstenec, kterým musí při normálním porodu projít plod.

V dřívějších dobách se často stávalo, že vlivem některých nemocí byla kostěná pánev zúžena; stávala se pak příčinou těžkého, zdlouhavého a bolestivého porodu. Z těch dob pocházejí mnohé stesky a zkazky o těžkých porodech našich babiček a prababiček.

Nejčastěji bývaly příčinou zúžené pánve křivice, tuberkulóza kostí, úrazy pánve, zlomeniny páteře aj.

Křivice bývala ještě nedávno častým onemocněním rostoucího dětského organizmu. Projevovala se chorobnými změnami na kostech lebky, hrudníku, pánve a končetin. Bylo to onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu D. Péče lékařů, především o malé děti, zlikvidovala tuto nemoc natolik, že se u nás vyskytuje jenom ojediněle.

Tuberkulóza kostí také dříve patřila k častým onemocněním. Postihla-li pánevní kosti, bývala příčinou zúžené pánve. Zlepšeným stravováním, bydlením a posilováním odolnosti organizmu proti nemocem je dnes u nás tuberkulóza kostí vzácným onemocněním, přesto je nutno i dnes počítat s možností postižení pánevních kostí.

Zatímco před 40 lety bývala zúžená pánev častým onemocněním, vyskytuje se dnes jenom vzácně. Přesto lékaři zjišťují stav pánve jejím měřením už při první návštěvě ženy v poradně. Přesnější údaje poskytne lékaři ultrazvukové vyšetření.

Zúžení pánve však nemusí znamenat, že porod nebude možný normálními porodními cestami. To se většinou s určitostí pozná teprve na začátku porodu, přičemž je důležitý nejenom stupeň zúžení pánve, nýbrž také velikost hlavičky plodu. Je-li plod menší, bývá normální porod možný a probíhá většinou bez potíží.

Pouze v případě, že by lékař na základě nepoměru mezi velikostí hlavičky a zúžením pánve zjistil, že by normální porod byl pro rodičku i plod nebezpečný, doporučil by císařský řez.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015