Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS JEP

V roce 1992 byl na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze založen “Postgraduální výukový kurs porodnické analgezie a anestezie”.

V roce 1994 byla na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze založena Sekce porodnické analgezie a anestezie, která byla téhož roku přijata do České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

V roce 1996 se konalo 1. celostátní symposium Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015