Vývoj plodu

Vývoj plodu - obrázek
Vývoj plodu - obrázek

Rané fetální období,

mezi 9. a 26. týdnem gravidity, je fází, v níž se dokončuje morfologický i funkční vývoj plodu a jeho orgánů až do stadia relativní životaschopnosti. Anatomicky a funkčně dozrávají jednotlivé orgány: játra, žlázy trávicího ústrojí, mazové žlázy kůže a žlázky sliznic zahájí sekreční činnost.

Ledviny

tvoří moč, která je odváděna do plodové vody.

Trávicí ústrojí

V trávicím ústrojí se z odloupaných epitelií, žluče a zbytků plodem spolykané plodové vody tvoří hnědé, mazlavé mekonium – smolka.

Srdeční akce,

která je již od 6. až 7. týdne prokazatelná ultrazvukem, od 12. týdne akusticky doptonem, je stetoskopem slyšitelná až od 18. až 20. týdne.

Pohyby plodu

Svalová činnost plodu se projeví pohyby jeho končetin (viditelnými též při ultrazvukovém vyšetření), které primigravida rozpozná od 20. týdne, vícerodička již od 18. týdne.Těhotnou vnímané “pohyby plodu” jsou vlastně dotyky končetin stěny plodového vejce. Lze je též registrovat poslechově anebo pohmatem na břišní stěně. Frekvence pohybů není celý den stejná, jsou časové úseky bez pohybů, říká se, že plod spí.

Pozdní fetální období,

od začátku 27. týdne gestace do porodu, je fází funkčního dozrávání jednotlivých orgánů, jejichž anatomická výstavba byla již v předešlém období dokončena. Plod dále roste, jeho hmotnost se zvyšuje. S pokračující gestací získává plod větší schopnost adaptovat se – přizpůsobit se podmínkám mimoděložního – zevního prostředí.

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015   
Objednávejte ZDE