Zauzlení střev - ileus v těhotenství

Zauzlení střev - ileus v těhotenství - obrázek
Zauzlení střev - ileus v těhotenství - obrázek

Střevní uzávěr je vzácnou komplikací těhotenství, vyskytne se jednou na 20000 těhotenství. Mívá stejnou příčinu jako mimo gestaci.

Mechanický ileus se vytváří v důsledku uskřinutí kliček tenkého střeva ve srůstech u žen, které byly předtím operovány, nebo se jedná o otočení kličky tenkého střeva na okruží. Esovitá klička může být stlačena v malé pánvi inkarcerovanou (zaklíněnou) těhotnou dělohou nebo tumorem.

Funkční ileus se vyvine druhotně jako symptom jiného onemocnění (mimoděložního těhotenství, zánětu pánevní pobřišnice, zánětu ledvinné pánvičky, trombózy žil okruží apod. ). Jsou však i případy, kdy se ileus vyvine bez zmíněných stavů, čistě jako projev snížení funkce střevního svalstva. Takový, těhotenstvím vyvolaný ileus je nazýván ”ileus e graviditate”.

Klinické příznaky střevní neprůchodnosti jsou stejné jako mimo těhotenství, také léčba. Ileus e graviditate není léčitelný jinak než ukončením těhotenství.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015