Znecitlivění u císařského řezu

Znecitlivění u císařského řezu - obrázek
Znecitlivění u císařského řezu - obrázek

Volba anestezie během císařského řezu závisí na četných faktorech. Porodník i anesteziolog musí u každé maminky individuálně zvážit důvod k císařskému řezu, časovou naléhavost operace, ale i přání rodičky a jejího partnera.

U císařského řezu se dnes používají dva základní anesteziologické postupy:

→ místní anestezie (svodná nebo regionální anestezie),

→ celková anestezie (narkóza).

Oba postupy mají své přednosti i nedostatky, na něž je nutno brát zřetel.

Přednosti místní anestezie:

  • riziko vdechnutí žaludečního obsahu a poškození plic matky je během operace minimální. Žena je při vědomí a má zachované obranné reflexy, zejména může kašlat,
  • nemusí se do krku matky zavádět rourka jako u celkové anestezie,
  • nehrozí útlum plodu léky,
  • žena je během operace bdělá, může volně komunikovat  s partnerem,
  • ihned po porodu, ještě během operace, může mít dítě u sebe, není tedy narušen první kontakt maminky s dítětem,
  • je možné přikládat dítě k prsu maminky bezprostředně po provedeném císařském řezu.

Nevýhodou místní anestezie je riziko poklesu krevního tlaku, při kterém může nastat porucha přísunu okysličené  krve pro dítě. Tomuto problému  lze dnes předcházet. Další nevýhodou je pomalejší nástup účinku anestezie, ale i tento problém je možné spolehlivě vyřešit, může se podat druh místní anestezie, jehož účinek nastoupí během několika desítek vteřin. Místo anestezie epidurální se užije anestezie subarachnoidální, při níž se lokální anestetikum podá přímo do mozkomíšního moku.

Přednosti celkové  anestezie:

  • rychlý a spolehlivý účinek,
  • nehrozí nebezpečí  poklesu krevního  tlaku,
  • při zajištění dýchacích cest je spolehlivější kontrola dýchání v průběhu operace.

Nevýhody celkové anestezie jsou zvýšené riziko vdechnutí tekutiny ze žaludku, případně obtíže se zavedením rourky do krku a průdušnice  matky. U celkové anestezie je možnost silnějšího útlumu novorozence použitými léky, které se pro uspání podávají ženě přímo do žíly. Matka u císařského řezu v celkové anestezii vždy spí, a proto nemá bezprostředně po porodu kontakt s dítětem. Přikládání dítěte k prsu je možné, až když maminka nabude plného vědomí.

Z hlediska použité anesteziologické metody se v dnešní době stav miminka po porodu obvykle neliší. Z porovnání výhod a nevýhod je však zřejmé, že místní anestezie je u císařského řezu pro maminku i její dítě výhodnější.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015