Ostatní příznaky

Ostatní příznaky - obrázek
Ostatní příznaky - obrázek
 • Projevy ztíženého dýchání (odborně dušnost nebo dyspnoe), mezi projevy dušnosti patří obtížný a slyšitelný nádech vznikající při nádechu na podkladě zúžení dýchacích cest v oblasti hrtanu (odborně stridor), který představuje nejčastější projev akutního zánětu hrtanu (odborně akutní laryngitida); dalšími projevy dušnosti jsou zrychlené dýchání, pohyby nosního chřípí, zatahování podžeberních prostor, obtížný výdech se slyšitelnými fenomény (nejčastěji pískání) se soudkovitým postavením hrudníku u bronchiálního astmatu či zánětu průdušek a průdušinek (odborně bronchitida, resp. bronchiolitida), zakuckávání až dušení dané vdechováním mléka nebo po vdechnutí cizího tělesa, jakékoliv dechové obtíže (byť i mírné!) u adolescentní dívky užívající hormonální antikoncepci,
   
 • akutně se rozvíjející kožní vyrážka charakteru kopřivky (odborně urtika) a/ nebo otok v oblasti obličeje a dutiny ústní; může se jednat o projev možného rozvoje závažné alergické reakce (až tzv. anafylaxe), a to například po hmyzím štípnutí nebo po požití oříšků a tropického  ovoce,
   
 • zarudnutí či hnisavá sekrece z pahýlu pupečníku u novorozence, a to i v případě, že dítě dobře pije a nemá zvýšenou teplotu,
   
 • bolest na hrudi,
   
 • přítomnost  krve v moči (barva vypraného masa),
   
 • podezření na nechtěné/chtěné požití léků či konzumace neznámé rostliny, plodu a hub.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015