Přeposlat známému

Vkládejte jednu adresu na řádek, nebo je oddělujte čárkou.
I vajíčka a spermie se dají „vyrobit“,
(Vaše jméno) Vám poslal zprávu z porodnice.cz
(Vaše jméno) si myslí, že by Vás mohl(-a) zajímat stránka z webu porodnice.cz.