Erik

Svátek má Erik

V občanském kalendáři má dnes svátek Erik. Toto jméno je skandinávského původu a existuje ještě jeho podoba Erich. Nejstarší tvar zněl Eyrekr a znamenal "všemocný, ctihodný a vážený vládce". Erika i Ericha bychom nalezli asi po celé naší planetě, tak velmi je oblíben.

Patronem tohoto jména je švédský král Erik IX. Svatý, který má v církevním kalendáři svátek 18. května. Podle všeho se stal Erik někdy v roce 1150 králem velké části Švédska. Protože byl již křesťanem, rozhodl se, že obrátí na křesťanskou víru i sousední Finy - ti však o novou víru neměli zájem. Erik se však rozhodl přinést jim víru i proti jejich vůli. Postavil silnou armádu a v letech 1154-55 uspořádal proti svým sousedům legendární křížovou výpravu, při níž roku 1156 zahynul mučednickou smrtí jeho přítel a uppsalský biskup Jindřich. Cíle bylo ale nakonec přece jenom dosaženo.

Sám Erik svého přítele dlouho nepřežil. Byl také zabit. Stalo se tak v době, kdy proti němu povstal dánský princ, podporovaný domácími švédskými nespokojenci. Vzbouřenci přepadli Uppsalu a krále zavraždili. Erikův syn Knut využil mučednictví svého otce i biskupa Jindřicha a podporoval rozvoj jejich kultu tak silně, že se oba mrtví zakrátko stali národními patrony Švédska i Finska. Jejich role jsou však značně idealizované, protože Erikovi i Jindřichovi šlo především o rozšíření švédského vlivu na Baltu.

V církevním kalendáři dnes najdeme neobvyklá jména, o jejichž nositelích je navíc jen velmi málo údajů. Svátek mají Rustik, Evaristus a Demetrius. O Rustikovi nevíme téměř nic. Evaristus byl mezi léty 97-105 papežem. Narodil se v Betlémě a údajně zemřel 26. října roku 105 v Římě. Trochu více jsme schopni říci o Demetriovi či Dimitriji Soluňském - co o něm víme, najde čtenář u data 8. října.

"NÁSILNÍCI SE ODEVŽDY POKOUŠEJÍ OZDOBIT SVÉ NÁSILNOSTI
NĚJAKÝM NÁBOŽENSKÝM NEBO SVĚTONÁZOROVÝM IDEÁLEM. JENŽE KREV POŠPINÍ KAŽDOU IDEU, NÁSILÍ SNÍŽÍ
KAŽDOU MYŠLENKU."
(S. Zweig)

Zdroj:www.libri.cz