Evženie

V občanském kalendáři má dnes svátek  Evženie. Základem tohoto jména i jeho mužského protějšku je Eugen, což doslova znamená "blahorodý" nebo "urozený". U kořenů jména stojí dvě řecká slova: eu ("dobře") a genus ("rod").

V církevním kalendáři má Evženie svůj svátek hned dvakrát (9. března a 25. prosince). Nejbližší dnešnímu dni je březnová Evženie Marie od Ježíše. Vlastním jménem se jmenovala Marie Evženie Mileretová a narodila se 26. srpna 1817 v Métách (Francie). Zajímala se o výchovu dívek, a proto roku 1834 založila Společnost sester od Nanebevzetí. Asumpcionistky, jak se jim také říká, se rozšířili po celé Evropě a Americe, dostaly se dokonce až na Filipíny. Marie Evženie zemřela 9. března roku 1898 v Paris-Auteuil (Francie) a 9. února roku 1975 ji papež blahořečil.

Jmeniny 22. dubna

V českém křesťanském kalendáři má dnes svátek Leonid. Toto jméno bychom nalezli spíše v ruském prostředí, ale původem sahá až do řeckého období. Leónidás se jmenoval slavný a statečný spartský král. Nic složitého v jeho jméně však nehledejme. Znamenalo, že je synem leóna - tedy "lva". Stejně tak je tomu i u ruského Leonida. Jestliže však spartský panovník byl skutečně hrdinným válečníkem, jenž položil za svůj národ i život, nechvalně známý ruský Leonid Brežněv patřil spíše k podlým a hanebným diktátorům.

Dalším oslavencem je Raul či Raoul. Toto jméno, znící nesporně francouzsky, je rozšířené opravdu zvláště ve Francii. Vzniklo během vývoje jména Rudolf a je jednou z jeho starších variant. Znamená tedy "slavný vlk".

Jméno Raul evokuje svět rytířů a skutečně je nosili mnozí středověcí urození bojovníci. Mezi nejdávnější a nejslavnější patří Raoul de Cambrai, který padl roku 943 a je hrdinou celé řady starofrancouzských balad. Jmenovali se tak i duchovní - například Raoul, převor premonstrátského kláštera v ChČteau-de-Mortagne (poblíž Bordeaux ve Francii), je v kalendáři připomínán právě dnešního dne, k výročí svého úmrtí roku 1217. A nesmíme zapomenout ani na našeho vynikajícího herce Raoula Schránila, jenž do této společnosti skvěle zapadá.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha, 1999
LIBRI